Ahşap Parke Kaplama

Ahşap Parke Kaplama

Genellikle sert ağaçtan fabrikasyon olarak, 1,5–2,5cm kalınlığında, 2,5-5cm genişliğinde ve10-40cm boyunda üretilerek piyasada hazır olarak bulunan parkelerin döşeme şekillerine göre çeşitleri vardır. Parkelerin cumba ve maktalarının ikisi kinişli, diğer ikisi ise kendinden çıtalıdır.

Şekil 55

Parkeler zemine özel yapıştırıcılarla bağlanarak döşenir.

Şekil 56

Zemin üzerine kadronlar döşenerek parkeler çiviyle kadronlara bağlanarak ta döşenebilir.

Şekil 57

Parkeler düz tahta kaplama üzerine de döşenebilir.

58

Başlıca parke döşeme şekli olarak; düz, balıksırtı, kare ve hasır döşemeyi gösterebiliriz.

59

60

Parke çeşitlerini dört grupta inceleyebiliriz. Bunlar:

Klasik tip parkeler,

Rabıta tip parkeler,

Lamine tip parkeler,

Laminant tip parkeler.

Klasik Tip Parkeler

Tamamen tabi (doğal) ahşaptan (kayın, meşe ve kestane) imalatlardır. Fabrikasyon olarak standart ölçülerde ve ambalajlar halinde piyasada bulunurlar. Dört tarafları kinişli (zıvanalı) 5 cm genişlik, 30 cm boy ve16 mm kalınlık imalat ölçüleridir.

Kör döşeme üzerine uygulama yapıldığı gibi, parkeler direk olarak özel yapıştırıcıları ile beton zemine uygulanabilirler. Klasik parkelerin kör döşemeli uygulamaları daha çok kapalı spor salonlarında veya altında elektrik, telefon veya bilgisayar kablosu gizlenmesi gerekli büro, fabrika veya atölyelerde uygulanır. Bu uygulama zemine aynı zamanda hafif esneklik bile kazandırır. Klasik parkelerde en can alıcı nokta, kör döşeme altının böceklenme, nem ve çürümelere karşı hassas olmasıdır. Zeminin ziftle iyice doyurulması ısı kaybı için de gereklidir. Karşı ızgaralar arasına strafor (köpük) konması gerekir. Yüzeyleri özel cila ile parlatılır ve korunur.

86

Rabıta Tip Parkeler

Aynı klasik parkeler gibi dört tarafları kinişli (zıvanalı) yalnız ebatları klasik parkelerden daha büyük doğal ahşap imalatlardır.

Kalınlıkları : 16 mm,
Enleri : 6-9 cm
Boyları : 60-120 cm arasındadır.(60-80-100-120cm)

Boylarındaki değişik seçenekler imalat yerindeki malzeme firesini asgariye indirmek içindir. Yüzeyleri klasik parkelerde olduğu gibi özel cila ile parlatılır ve korunur. Klasik parkelere nazaran imalat ölçüleri büyük olduğu için kısa zamanda daha çok iş çıkarılır. Zamandan tasarruf sağlanır. Klasik parkeler gibi, düz, hasır, kare ve balıksırtı desenlerde döşenirler.

62

Lamine Tip Parkeler

Alt yüzü artık ağaç parçalarından yüzeyi ise; 3 mm doğal ağaç kaplamalı (hazır yüzü silinmiş ve cilalanmış) iki yüzey arası hurda sert ağaçlardan preslenerek yapılmış fabrikasyon imalatlardır. Klasik parkelerdeki gibi dört tarafları kiniş ve lambalıdır.

Lamine parke altına serilen 3 mm sünger, şilte gibi malzemeler üzerine döşendiğinde yüzer kaplama da denir. Diğer türlü yapıştırma sistemde uygulanabilir.

63

Kalınlıkları : 16mm
Enleri : 20cm
Boyları :100-120cm

Yüzeyleri silim ve cila işlemi istemez. Çünkü yüzeyler fabrikasyon olarak cilalıdır. Büyük boyutta düz ve kare desen olarak döşenebilirler. Zemine yapışmadan özel şilt dediğimiz 3-4 mm kalınlığında yere serilen sünger (sentetik malzeme) üzerine yatırılarak, birbirlerine geçirilerek ve ek yerlerine yapıştırıcı sürülerek montajları gerçekleştirilir. Bu arada yapıştırıcı sızmalarına dikkat edilmeli ve temizlenmelidir.

Lamine parkeler; doğal ahşaptan imal edilmiş ve üzeri film tabaka ile kaplanmış olarak iki şekilde imalat halinde piyasada mevcuttur. Doğal ahşaptan imalatların yüzeyi temizlik ve cila ister, yüzeyi kaplamalı film tabaka olan türleri yüzeyde cila istemez.

Laminat Parke

Yapay reçine çözeltisi emdirilmiş kağıtların üst üste konularak ,sıcak preslerde basınç altında sıkıştırılması ile elde edilen malzemeye laminat denir. 1950’li yıllarda üreticisinin adı ile formika olarak tanıştığımız laminatın kullanımı Türkiye’de son derce yaygınlaşmıştır. Ağaç çeşitlerinin giderek azalması.
Ahşap malzemenin üç boyutlu çalışma özelliği.
Ahşap malzemenin bakım zorluğu.

Ahşap malzemede giderek artan maliyet faktörü tüm tüketicilerin ahşap kökenli türev malzemelere yönelmesine ve uzun vadede malzemelerin beğenilmesine yol açmıştır. Laminat malzeme üç grupta incelenir ;

1. HPL yüksek basınç laminatı
2. CPL sürekli basınç laminatı
3. DPL direkt preslenen laminatlar

HPL grubuna giren laminat parkenin yüzeyi termoset esaslıdır.Bu özellik termoset reçineden kaynaklanır.Termoset esaslı reçinelerin temel özelliği ısı ve basınçtan sonra oluşan yüzeyin daha sonra sıcaklıkla bozulamıyor olmasıdır.Laminat parkede tüm filmler termoset esaslı reçine ile emprenye edilir. Laminat parkenin temel yapısı;

1. Overlay:  Selülozik esaslı içinde alüminyum oksit parçaları konulmuş film tabakadır.Alüminyum oksit parçaları aşınma çizilme ısıya karşı mukavemeti sağlayan temel unsur olup laminat parkeyi benzer türevlerden ayıran en önemli özelliktir.

2. Desen kağıdı:  Sonsuz renk ve desende özellikle kaliteli odun hammaddesinden üretilebilen ileri teknoloji ile print edilen kağıt film tabakasıdır.

3. HDF: Yüksek yoğunlukta kansorejen madde içermeyen (E1) ve suya dayanıklı lif levha. ISO ve DIN normlarına göre kansorejen madde ihtiva etmemelidir.

4. Balans kağıdı: Stabilizasyonu sağlayan selülozik kağıt film tabaka. Montajı temizliği ve bakımı son derece kolay olan laminat parkeler renk ve doku çeşitliliği bakımından da her tür zevk ve tasarıma uygundur.Darbelere sıvı temizlik maddelerine aşınmaya çizilmeye güneş ışınlarına ve sigara ateşine tam bir dayanıklılık gösteren laminat yer döşemeleri evlerin haricinde trafiği yoğun olan banka otel alışveriş merkezleri ve tüm işyerleri için son derece uygundur.

64

Parke Uygulaması

Kör döşemesi hazırlanmış tahta kaplamanın üzerine parke paketlerini taşıyınız. Deseninizi belirleyiniz (Düz, balıksırtı, hasır veya kare desen). Şekilde parkelerin ortasından ip çekildiğine dikkat edin.

90º birbirlerine birleştirdiğiniz parke parçaların süpürgelik tarafına gelen uçlarını makinede 45º kesiniz.

65

Parke parçaları kiniş (geçmeli) yerinden galvanizli çivi ile kör döşemeye çakınız.

Parke ek birleşim yerlerinin aynı doğrultuda olması için döşeme alanında her iki yönde ip çekiniz ve işin tamamı bitinceye kadar ipi çözmeyiniz.

Döşeme işi bittikten sonra süpürgelikleri yerine başsız çivi ile duvardaki takoza veya silikonlu olarak duvara monte ediniz.

Parkedeki olası gerilmeleri düşünerek, parke ile duvar arsında boşluk bırakmayı unutmayınız.

Çivilerin başlığını kinişe (zıvana) gömülecek biçimde çakmaya özen gösteriniz.

Döşenecek yüzeyde çalışma hareketinizi çıkış kapısına doğru yönlendirmeyi unutmayınız.

Lamine Parke Uygulaması

Parke plaklarını çalışma durumunuza göre mahale alınız.

Parke gerilmelerine karşı duvar kenarlarına boşluk için takozlar koyunuz.

Parke yüzeye 3 mm kalınlıktaki sentetik süngeri (Şilte) seriniz.

Parke parçalarını zıvana (geçme) yerlerinden tutkallayarak birleşimlerini sağlayınız Zemine parkeyi yapıştırıcı kullanarak da deneyebilirsiniz. Yapıştırıcılı uygulama piyasada pek ilgi görmemektedir. İş bittikten sonra süpürgelik montajına geçiniz.

Laminat Parke Uygulaması

Laminat parkelerin firmalara göre değişik geçme ve uygulama şekilleri mevcuttur. Genel olarak laminat parkenin uygulama esasları aşağıda anlatılacaktır. Laminat parkeler yüzer sistem uygulandığı gibi yapıştırma sistem olarak da uygulanabilir.

Ambalajlı laminat parkeleri ve aletleri kullanım yerlerine uygun yerleştiriniz. 3 mm sünger (sentetik) şilteyi yere seriniz. Laminat parke kilit geçme sistemi aşağıda gözükmektedir.

66

Parke gerilmelerini dikkate alarak duvar diplerinde parke parçalarından yaptığınız takozları yerleştirerek boşluk bırakınız.

Bir boy duvar dibine devam ettiğiniz parkenin artan paçasını ikinci sıranın başına döşeyiniz (kesilmiş zıvanasız taraf ikinci sırada süpürgelik tarafına denk gelmiş olacaktır).

Sıranın son parçasını çektirme lama demiri ile çektirerek ve çekiçle vurarak kilit geçmeyi gerçekleştiriniz.

Kilit geçmeleri enine ve boyuna sert takoz ve çekiç ile vurarak birleştiriniz.

Döşeme işi tamamlandıktan sonra süpürgeliklerin arkalarına silikon sürerek başsız çivilerle duvara çivileyiniz.
Malzemeleri yerleştirirken çalışma yönünüzü unutmayınız.
Duvar diplerindeki boşlukların süpürgelik kalınlığını geçmemesine dikkat ediniz.
Sıra sonundaki son parçanın boy kesimini işaretlerken kilit geçmenin geçme boyunu hesaplayınız.(duvar dibindeki boşluğun büyümemesi için)
Kilit geçmelerin oturması için sert takozla parkeye enine, boyuna ve üstünden de vurmayı unutmayınız.
Süpürgelik montajında parke ile süpürgelik arasında boşluk kalmamasına dikkat ediniz.

Ahşap Deck Kaplama

Decking Sistemleri dış hava şartlarına ve suya karşı uzun yıllar dayanabilen ağaç cinslerinden üretilen zemin döşemesidir. Doğal ahşabın dekoratif güzelliğini bahçe, balkon, teras, yüzme havuzu kenarları hatta banyo zeminlerinde günümüz modern yaşamımızda ev ve iş yerlerimize girmiş bulunmaktadır. Ayrıca mermer ve fayans gibi soğuk ve kaygan zeminlere göre daha başarılı bir üründür.

67

Modüler sistem Ahşap Deck malzemelerde aynı ağaçtan ahşap taban ya da sıcak ve soğuğa mukavemetli kendinden kilitli plastik taban kullanılmaktadır. Boy malzemeler uygulamada daha fazla ustalık gerektirir uygulamada zemin üzerine karkas döşenerek, döşenen karkas üzerine gizli vida yada yapıştırma uygulaması ile monte edilmektedir.

Etiketler: kamelya modelleri,kamelya fiyatları,kamelya,çardak,çardak modelleri,çardak imalatı,çardak fiyatları, çardak imalatı,kamelya satış,ahşap çardak fiyatları,ahşap oturma grupları,ahşap pergole modelleri,piknik masası fiyatları, ahşap pergola,ahşap yer döşemeleri,pergola,bank fiyatları,bank modelleri,ahşap bank modelleri, ahşap kamelya,ahşap kamelya yapımı,ahşap kamelya sistemleri,ahşap kamelya imalatı,ahşap kamelya fiyatları,ahşap kamelya çeşitleri, kameriye çeşitleri,kameriye fiyatları,kameriye çardak modelleri,kameriye,kamelya sistemleri,kamelya yapımı,kamelya imalatı,kamelya çeşitleri,bahçe düzenleme,kameriye fiyatları, ahşap kamelya fiyatları,ahşap restaurant,ahşap restaurant modelleri,pergola modelleri,ahşap deck fiyatları, ahşap ev modelleri,ahşap masa modelleri,ahşap pergole fiyatları,bahçe çardak modeller,ahşap pergole,kamelya imalatı,kamelya firmaları,kamelya fiyat,ahşap kamelya,bahçe mobilyaları,ahşap saksı, ahşap saksı fiyatları, ahşap veranda, ahşap pergole, ahşap kış bahçesi, kış baçesi,ahşap köprü, ahşap deck,iroko deck,cephe kaplaması,ahşapcephe kaplaması, ahşap zemin kaplaması,ahşap iroko deck fiyatları,kış bahçesi fiyatları, saksı fiyatları, iroko saksı, armuzlu iroko saksı, ithal çam saksı, ahşap metal bank, bahçe mobilyaları, ahşap bahçe mobilyaları, ahşap pergola modelleri, en iyi ahşap pergola, motorlu tenteli pergola, sabit tenteli pergola, saksı tasarımları, ahşap metal saksı tasarımları, ahşap saksı fiyatları, butik saksı üretimi, saksı imalatı, ahşap veranda tasarımları, panjur pergola modeli, kış bahçesi dekorasyonu, kış bahçesi modelleri, ahşap kış bahçesi tasarımları, alüminyum kış bahçesi, kış bahçesi fiyatları, ahşap kış bahçesi fiyatları

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply