AHŞAP DÖŞEME KAPLAMALARI

Ahşap Döşeme/Zemin Kaplamaları

Ahşap ve betonarme binalarda döşemelerde ahşap malzeme kullanılır. Zeminin üzerine ses ve ısı yalıtım malzemeleri konarak binada izolasyon sağlanmış olur. Ahşap binalarda ahşap döşeme yapmak zorunludur. Betonarme binalarda estetik nedenlerle ve ses ve ısı yalıtımı için ahşap döşeme yapılır.

Betonarme binalarda zemin taşıyıcısı olarak tabliye beton kullanılmasına karşın, katlar arasında ısı ve ses yalıtımı ile estetik nedenlerle de ahşap döşemelerle kaplanır.

Tahta Döşeme Kaplamalar

Kâgir döşeme üzerine ahşap kaplama yapabilmek için kagir üzerine tesviye betonu atılır. 4×4, 4×5 cm ebadındaki kadronlar 40-50cm aralıklarla zemine dübel kullanarak vida ile bağlanır. Kadronlar kalınlıktan geçirilir. Kadronlar kagir üzerine düzgün ve ipinde vidalanır.Kadronlar arasındaki kot farkları ince kamalarla giderilir. Döşenecek ahşap tahtalar da kalınlıktan geçirilir çakmadan önce tahtaların kurutulması gerekir. Döşeme yüzeyinin düzgün olması için ip çekilerek kadronlar ipe göre gerekirse altları ahşap parçalarla doldurulur.

Tahta döşeme kaplamalar tahtaların yan yana ekleme işlemine göre sınıflandırılırlar. Bunlar; düz tahta kaplamaları, lanbalı (binili) tahta kaplama, kendinden çıtalı kinişli tahta kaplama ile yabancı çıtalı kinişli tahta kaplamadır.

Düz tahta kaplamaları

Tahtaların her iki cumbası rendelendiği gibi bırakılır bu nedenle düz tahta döşemelerde ahşabın çekmesi sonucunda tahta araları açılarak, bu aralardan alt kısmın görünmesine neden olur. Tahtalar birbirinden bağımsız esneme yapar buda gıcırtılara neden olabilir. Çivileme yüzeyden yapılır. İstendiğinde çivilerin başı tahtaya gömülerek macunla veya ahşap tozu tutkalla karıştırılarak çivilerin başı kapatılabilir ve ahşap renginde renklendirilebilir. Düz tahta kaplamalar bazen parke kaplama altına da kör döşeme olarak ta yapılır.

Lanbalı (Binili) Tahta Kaplama

Düz tahta döşemeye göre daha sağlamdır. Tahtaların her iki cunbasına lanba açılır. Tahtalar birbirinden esnemeye karşı azda olsa destek alırlar. Tahtaların çekmesi sonucunda tahta aralarından alt kısım görünmez. Çiviler yüzeyden görünür. İstendiğinde çivilerin başı tahtaya gömülerek macunla veya ahşap tozu tutkalla karıştırılarak çivilerin başı kapatılabilir ve ahşap renginde renklendirilebilir.

Kendinden Çıtalı Kinişli Tahta Kaplama

En çok kullanılan ve en sağlam tahta kaplama şeklidir. Tahtaların karşılıklı cunbalarının birine kiniş, diğerine kendinden çıta açılır. Tahtalar esnemeye karşı birbirinden tam destek alır. Çivileme kendinden çıta üzerinden yapılarak çivilerin gizlenmesi sağlanır.

Yabancı Çıtalı Kinişli Tahta Kaplama

Kendinden çıtalı kinişli tahta döşemeye benzemesine rağmen tahtaların iki kenarına kiniş açılır, bu kinişlere sert ağaç veya kontraplaktan yabancı çıta hazırlanarak döşeme yapılır. Çivileme yabancı çıtadan yapıldığından çivi başları görünmez.

Tahta Kaplamaların Genel Uygulama Esasları

Kadronlar için beton zemin içine 40-50cm aralıkta ahşap takozlar yerleştiriniz.(çekiç ve murçla).
Takozları yerleştirirken ahşap takozun elyafına dikkat ediniz. Takozların etrafındaki boşlukları harç ile sıvamayı (spatula veya mala ile) unutmayınız.

Kadronları zemine yerleştirdiğiniz ahşap takozlara vida veya çivi ile monte ediniz. Ahşap kadronları zemine 40-50cm aralarla yerleştirdiğiniz dübellere vidalayınız.

Dübel yerlerini darbeli matkap ile ve uygun 8’lik uçla deliniz. Dübele uygun vidayı seçiniz. Vida başlığını kadrona gömecek şekilde vidalayınız. Kadronlara vida yerini bir küçük çapta matkap uçla açmayı unutmayınız.

Kadronları monte ederken (su terazisi ile) terazilerine bakmayı unutmayınız.

Kadronları ziftlemeyi unutmayınız.

Kadronlar arasına isteniyorsa veya gerekiyorsa izolasyon malzemeleri döşenebilir. Ayrıca bulgurlama da yapılabilir. Tavan kaplaması ile döşeme tahtaları arasına saman moloz karışımı veya kum gibi bir malzemenin doldurulması ile yapılan bir uygulamadır. Döşeme bulgurlaması aynı zaman da ahşap kâgir binalarda son kat tavanlarına da uygulanır. Son katların tavan kaplaması yapıldıktan sonra üzerine kerpiç çamuru şeklinde hazırlanmış olan çamur 5–6 cm kalınlığında katman oluşturacak şekilde dökülür. Ancak bu uygulama çatılı binalarda yapılmaktadır. Tavanların ısı yalıtımını artırmak için yapılan bir uygulamadır.

Düz, binili ve yabancı çıtalı tahtaları yukarıda ki şekillerde gösterdiğimiz gibi tahtaları boşluk kalmayacak şekilde kadronlara galvanizli çivi ile bir önceki tahtaya, doğru eğimde çivileyiniz.

Tahtaların boylarını kadronların üzerinde ek olacak şekilde boy kesimi yapınız.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply