Posts

AHŞAP: MÜKEMMEL BİR YAPI MALZEMESİ

Bir yapı malzemesi olarak ahşap, Anadolu’da binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Hımış gibi çok önemli bazı yapım sistemlerinin Anadolu kökenli olduğu söylenebilir. Ayrıca ahşap geçmişte sadece konut inşaatında değil köprü yapımında, anıtsal binalarda da kullanılmış. Şimdi ise sıcak ahşap: mükemmel bir yapı malzemesi ve güzel ama modası geçmiş, eski, dayanıksız bir süsleme malzemesi olarak algılanıyor.
300 yıl ayakta kalmış ahşap yapılar yıkılıp yerlerine betonarme taklitleri inşa ediliyor. Bunun karşısında Batı ahşabı yeniden keşfediyor. Başka malzemele­rin yetersiz kaldığı birçok mimari sorunu çözebilen çağdaş bir mühendislik malzemesi olarak görüyor. Bugün ahşap ile 150 metrelik açıklıklar kolonsuz geçiliyor. Betonarme binaların yangından kaçma koridorları ahşaptan yapılıyor, aşırı rutubetli ortam­larda yüksek hizmet ömrü nedeniyle ahşap kullanı­lıyor.

“Çevreyi korumak için ağaçları kesin?”

Bu Birleşmiş Milletler Avrupa Çevre Komisyonunun bir basın bülteninin başlığı. Tabii ki insanlara “hadi gidin önünüze gelen bütün ağaçları kesin “öğü­dünü vermek için yazılmamış. Ahşap kullanmanın ne kadar çevreci bir davranış olduğunu anlatan bir makale.
Ahşap, kaynağı yenilenebilen tek yapı malzemesi­dir. Bu özelliği, üretimi ahşap mühendisliği: fazla tanınmayan bir meslek hakkında özet bilgiler ve işlenmesi için az enerji istemesi (aynı miktar alüminyumun ellide biri kadar), dönüşebilir olması toprak, sanayi ve deprem ve üstün ısı yalıtım özellikleri ile birleştirilince onu çağımızın çevre 17 ağustos marmara depremi ve prefabrike betonarme yapılar (tpb) ve enerji sorunla­rına en iyi cevap veren malzemesi yapıyor. Bilinenin aksine ahşap kullanmak ormanların yaşamasını sağlar. Nitekim kişi başına ahşap tüketimi fazla olan ülkelerde orman alanları devamlı çoğalmakta.

Yanan ama yangına dayanıklı bir malzeme

Genel kanının aksine ahşabın yangına direnci beton bahçe teraslarda su yalıtımı ve çelikten üstündür. Bugün ABD’nde kapalı spor salonu gibi büyük kalabalıkların bulunacağı yerle­rin, yangın tehlikesine karşı ahşap karkas olarak inşalarına gidilmekte, aynı nedenle çelik konstrüksyonlar ulaştırma-trafik mühendisliğinde yeni yöntemler: bulanık mantık tekniği uygulamaları ve ahşap yapılarda kullanılan çelik bağlan­tılar, ahşap ile kaplanmaktadır. Yangının başlama nedeni hiçbir zaman ahşap değildir çelik levha perdeli yapılar ve ısı geçirmeme, kömürleşme özellikleri nedeniyle ahşap-karkas yapının büyük yangınlara ne kadar dayanabileceği kesin olarak hesaplanabilmektedir. Ahşap yapılar yangına 30-90 dakika dayanabilecek şekilde tasar­lanabiliyor. Ancak çıplak çelik konstrüksyon (çeliğin genleşme katsayısının yüksekliği nedeniyle) çok kısa bir sürede eriyerek taşıma gücünü tamamen kaybedebiliyor.
Çürük ama uzun ömürlü
Bütün yapı malzemeleri zamanla eskir. Çelik pas­lanır, plastik kırılganlasın Ahşabın da birçok biyo­lojik düşmanı vardır. Mantarlar bakteriler, böcekler çelik yapıların yangına karşı korunmasında boya kullanımı ve termitler. Bunlardan bir kısmı ahşabın tamamen yok olmasına bazıları ise sadece görüntü bozukluk­larına neden olur. Çürüme, ağaç hücre duvarlarının belirli mantarlar tarafından tahrip edilmesi sonucu, ahşabın taşıma gücünün tamamen veya kısmen yok olması demektir. Ahşap yüzeyde görülen bütün bozulmalar çürüme değildir. Resim 2’de İngiltere’de, 15. yüzyıldan kalma restore edilmiş bir çiftlik evini görüyorsunuz. Ahşap taşıyıcılar zamanla yıpranmış ama çürümemiş, bu nedenle de restorasyon sıra­sında korunmuş. Türkiye’de ise böyle bir restoras­yon sırasında bütün kararmış ahşap malzemenin değiştirilmesi nerede ise gelenek haline gelmiştir.
Aslında ahşabın çürüyebilmesi onun en olumlu özelliklerinden biri. Ormanda büyüyen ağaçların hiç yok olmadığını bir düşünün! Ahşap ” doğada yok olabilen” bir malzemedir.” Çöpü ” yoktur. İstendiği zaman ona, onu sonsuza kadar yaşatacak tasarım inşaatçının aşkı ve teknolojiyi uygulayabilir, istediğimiz zaman da yakabilir ya da çürümeye terk edebiliriz.
2800 yıllık mezar odası köprü ve viyadüklerin depreme dayanıklı olarak projelendirilmesi ve 1 yılda çürüyen cephe kaplaması
Gordion’un 2800 yıllık mezar odası, Polatlı’nın Yassıhöyük köyünde sapasağlam dururken 300 yıllık bir yalıyı “restore” edip, ahşap cephe kapla­masını bir yıldan az bir sürede çürütebilmeyi nasıl becerebiliyoruz?
Geleneksel ahşap koruma yöntemleri “doğal dayanıklılık” kaymaya dayanıklı yol kaplamaları ve “kuru tutma” prensiplerine dayanmakta­dır. Geleneksel yapılarda çürüme riski yüksek olan ya da taşıyıcı olarak kullanılan ahşap malzemenin meşe, kestane gibi doğal dayanıklı türlerden seçil­diğini görüyoruz. Ahşabı kuru tutmak için de geniş saçaklar, su basman seviyesine kadar duvarların taştan yapılması gibi önlemler alınmıştır.
20. Yüzyıl inşaat sektörüne yeni malzemeler yeni teknolojiler getirmiştir. Ancak bu yenilikler doğru kavranıp doğru uygulanmadıkça problem­lerin çözülmesine katkıda bulunmadığı gibi yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yaşam biçiminin değişmesi sonucu evlere su tesi­satının girmesi, çamaşır makinesi gibi aletlerin kul­lanılması konutlarda üretilen su buharını arttırmış, ısı yalıtımının moda olması da bu su buharının yapı içinde hapsedilmesi sonucunu doğurmuştur. Ahşap ıslanıp, kısa sürede kurursa çürümez, ama ısı izolasyon malzemelerinin özellikle çatılarda ahşabın kurumasını engellemesi yeni bir sorunu ortaya çıkarmıştır: çatı ahşabının çürümesi. Son yüzyılda gelişen kimya endüstrisi de olağanüstü özelliklere sahip yeni boyalar, vernikler, poliüretanlar, epoksiler… üretmiştir. Bu ürünlerin çokluğu yapılarda nemlenmenin ve su buharı yoğuşmasının sebepleri ve alınabilecek önlemler ve çeşitliliği ise kavram kargaşasına neden olmakta, doğru ürünü seçmemizi zorlaştırmaktadır. Ahşap zemin üzerine uygulanacak bir ürünü seçerken aşınmaya karşı dayanıklılığı, dış cephede kullanılacak bir ürünü seçerken ise elastikliği, güneşe dayanıklılığı gibi özelliklerin aranması gerekir. Özet olarak bütün bu yenilikler geleneksel koruma yöntemlerinin sınırla­rını zorlayarak ahşap endüstrisinin yeni koruma tek­nikleri geliştirmesine neden olmuştur.

Çam ağacından üretilmiş bir ahşap pencerenin hizmet ömrü ne kadardır?

Tam 60 yıl! Tabi ki onu uygun önkoruma işleminden geçirmişseniz. İngiltere’ de PVC pencereler için verilen hizmet ömrü ise sadece 15 yıl!

Ahşap ön koruma ahşabın bünyesine, onu zararlı mantar adhezyon ve kohezyon nedir? ve böceklerden koruma amacı ile, çeşitli kimyevi maddelerin emdirilmesi işlemidir. Bu işlem ahşap malzemeye inşaata monte edilmeden önce depreme hazırlık el kitabı  los angeles ve bir kez uygulanıyor depremin psikolojik etkileri ile nasıl başa çıkılır? ve ahşap malzemenin hizmet ömrünün en az binanın hizmet ömrü kadar olma­sını sağlıyor. Ahşap ön koruma işlemi belli bir tek­noloji. Ahşabın cinsi, kullanılacağı ortam kriz ve küçülme ve ondan beklenen hizmet ömrüne göre kullanılması gere­ken maddeler rant kollama faaliyetlerine karşı doğrudan verimsiz kâr kollama faaliyetleri ve uygulama yöntemleri farklı. Bazı durumlarda ön koruma maddeleri ahşaba özel bir tesiste basınç altında uygulanmalıdır, bazı durumlarda ise basit bir daldırma işlemi yeterli olabilir. Ancak nalburdan, teneke içinde alınıp fırça ile sürülen mamuller “ahşap ön koruma” kavramı­nın dışında tutulmalıdır. Ön koruma ahşabı belirli bir hizmet ömrü olan, güvenilir ağaç levha endüstrisinde yüzey kaplama işlemleri için malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ve çağdaş bir yapı malzemesi haline getiriyor. Uygulanacak ön koruma maddesinin deprem nedir? ve yönteminin seçilmesinde üç faktör önemlidir. Ahşabın cinsi, kullanılacağı ortam ve tasarlanan hizmet ömrü.

Ahşap “çalışır” ama boyu uzayıp kısalmaz

Su, ahşaba sadece dışarıdan gelen ya da ağacın su iletme işlevinden artakalan bir yabancı madde değil, onun asıl bileşenlerinden biridir. Ahşaptaki suyun bir miktarı (%25-30) ahşap liflerine kimyasal olarak bağlıdır. Ahşaba yöneltilen eleştirilerden biri ahşabın çalışması yani ıslanma yada ortam rutubeti­nin değişmesi ile boyut değiştirmesidir. “Pencerenin döndü iyi kapanmıyor, ya da yağmur yağdı şişti açılmıyor” gündelik hayatta sık duyduğumuz şika­yetler. Ancak ahşabın seçimi, kurutulması ve ahşap elemanın tasarımı doğru yapılıyorsa bu problemler ile karşılaşılmaz. Her malzemenin çalıştığı unutul-malıdır. Ahşap ısı ile boyut değiştirmez, ısı ile yumuşayıp sertleşmez. Sadece su ile ve sadece enine kesitlerde bir çalışma söz konusudur. Su ile bile ahşap boyuna çalışmaz. İşte bu nedenle çok büyük açıklıklar geçmede ahşap, tasarımcıya büyük ola­naklar sağlar. Ahşabın nem ile boyut değiştirirken “dönmesi” boyuna kesitinde liflerin düzgünlüğüne, dikkat edilerek, yapılan iş için bu problem çok önemli ise “çeyrek kesim” kereste kullanarak önle­nebilir .

20.000 değişik doku ve renk seçeneği

Ahşabın bir önemli özelliği de birbirinden farklı bin­lerce türü olması. Dünyada 20.000’in üzerinde ağaç türü var, iyi araştırılırsa yapılacak işe uygun tür mut­laka bulunur. Ağaç türleri; renkleri, dokuları, sertlik­leri, taşıma kabiliyetleri, dayanıklılıkları, boya tutma kabiliyetleri, kurutulma kolaylıkları, lif düzgünlükleriyle birbirlerinden ayrılırlar. Yumuşak ağaç / sert ağaç sınıflandırmasına da dikkat etmek lazım. Yumuşak ağaçlar iğne yapraklı, sert ağaçlar ise geniş yapraklı ağaç anlamına gelir. Sert ağaçlar her zaman sert değildir. Örneğin kavak sert ağaç türüne girer.sedir ise bir yumuşak ağaçtır. Aynı tür ağaca değişik ülkelerde değişik isimler verilmekte­dir. Söz edilen türden emin olmak için türün Latince ismi bilinmelidir.

Bakım yapılabilen, tamir edilebilen bir malzeme

Ahşap aslında güzel yaşlanır. Güneşin etkisi ile rengi solar, grileşir. Rüzgâr ile taşının toz toprak yüzeyini aşındırır ve aşırı olmadığı zaman hoş bir görüntü oluşur. Ancak bu eskime zamanla güneş ve yağmurun etkisi ile çatlamalara ve elyaf kaybına neden olabilir. Yüzeyde küf oluşabilir, çatlaklarda pislik birikir, çatlağın büyümesi ile içeriye su bile girebilir. Ahşabı bu tür bozulmalardan korumanın yolu yüzeyi bir “yüzey koruyucu” ile kaplamaktır.
Doğru yüzey koruyucuyu seçmek için ilk önce yüzeyi neden koruduğumuzu belirlemeliyiz. Ahşap o kadar değişik amaçlara hizmet eden bir malzeme ki, bu seçim her zaman o kadar kolay olmayabilir. Ahşap zeminde kullanılacaksa, mekanik darbelere, aşırı aşınmaya karşı dayanıklı poliüretan esaslı mal­zemeler, dış cephede kullanılacaksa güneşe ve dış ortam şartlarına dayanıklı esnek ve nefes alan dış ortam boyalarını seçmeliyiz. Çok geçerli bir nede­niniz yoksa, dış cephede kullanılan ahşap üzerine hiçbir zaman tamamen şeffaf ve renksiz vernik uygulanmamalıdır. Renksiz ve şeffaf vernikler ahşap yüzeyi mor ötesi ışınların etkisine karşı koruyamaz­lar. Bu verniklerin bazıları güneşe karşı ultra viyole filtreleri içerirler, ancak bu katkıların ömürleri dış ortamda kullanılan ahşap için yeterli değildir. Bu tür vernik ve cilalar ancak yapı içinde kullanılan mobil­yalarda renk değişmesini önleyebilirler. Dış cep­hede kullanılabilen şeffaf boyalarda muhakkak bir renk vardır. Bunlar, zamanla UV-filtresi etkisini kay­betmeyen doğal metal oksit pigmentler içerirler.
Nefes alan boyalar, boyanan yüzeyde suyu geçir­meyen fakat su buharını geçirebilen bir boya tabakası oluşturabilen ürünlerdir. Bunlar su buharı geçirgenliği yüksek mikrogözenekli boyalar olarak da tanımlanabilirler. Dış ortamda kullanılan ahşabın yağışlar ve havadaki rutubet değişmeleri nedeniyle çalışması ya da ufak bir darbe alması sonucunda yüzeyde oluşabilecek ufak bir çatlak ahşabın ıslan­masına neden olabilir. İşte boya tabakası altındaki ahşabı ıslatan bu suyun kısa sürede kuruması, boyanın ve ahşabın ömrü için çok önemlidir. Ahşabın uzun süre ıslak kalması hem boyanın dökülmesine hem de ahşabın çürümesine neden olur. Bezir yağı, dolgu malzemeleri ve özellikle macun, dış ortam boyalarının en büyük düşman­larıdır. Genelde son görüntünün düzgün ve pürüz­süz olması istendiğinden boya öncesi planya ve zımpara önerilse de, dış ortamda yüzey ne kadar pürüzlü ise boya ömrü de o kadar fazladır. Kumlanmış ya da sadece şeritten geçmiş dış cephe kaplamaları üzerinde boyanın hizmet ömrü çok daha uzundur. Güneşten etkilenmiş yüzeylerde (solmuş ya da kararmış) boya performansı kötü­dür. Ahşap malzeme boyanmadan doğa şartlarında bekletilmemeli, güneşten etkilenmiş yüzeyler ise boyanmadan önce iyice zımparalanarak solmuş ya da kararmış tabaka tamamen kaldırılmalıdır. Budaklardan reçine sızmasını engellemek ya da boya sökmek için yüzeyin yakılması da boyanın hizmet ömrünü azaltır. Yanmış yüzey boyanın ahşaba nüfuz etmesini engeller ve ömrünü kısaltır.

En önemli konu doğru tasarım

Tabii her malzemeyi kullanırken malzemenin özel­liklerini bilip ona göre tasarım yapmak önemlidir. Mesela ahşapta köşeler keskinse boya tutmaz. Diyelim ki biz bir ahşap pencere yapıyoruz ve en iyi ahşabı kullandık, ön koruma işleminden geçirerek penceremizin çürümeyeceğini garantiledik, üstüne de en iyi boyayı sürdük acaba bu yeterli mi? Eğer bizim ahşap penceremizden içeri su ve rüzgar giriyorsa bu yaptığımız işlemlerin hiçbir faydası kalmaz. Bunun için doğru sızdırmazlık fitilleri ve doğru cam montaj macunları veya fitilleri kullanma­mız lazım. En büyük hatalardan bir tanesi yanlış fitil konulmasıdır. Çünkü içeriye suyun girmesine sebep olur. Isıcam kullanıyoruz ısı yalıtımı için, Şişecam’ın ısıcam montaj broşürüne baktığımız zaman ısıcamı ahşaba takarken, camın her iki tarafında 3 mm boşluk bırakın ve macunla doldurun dediğini görü­yoruz. Ama biz ne yapıyoruz? Cam yuvasını cam kalınlığından sadece bir mm. daha geniş yapıp üzerine silikon macun sürüp işi bitiriyoruz. Silikon tabakasında en ufak bir çatlak içeriye su girmesine, kanadın şişmesine, dönmesine neden olunca da “ahşaptır bu çalışır” deyip işin içinden sıyrılıyoruz.

Ahşap canlı mı?

Acaba Türk ya da Anadolu kültürünün ahşap ile ilgili özel bir ilişkisi mi var? Halk arasında “ahşap canlıdır”, “ahşabı öldürmek” gibi deyimlerin kulla­nılması, boyut değişmesine “çalışma” denmesi çok ilginç. Ahşap günlük hayatımıza o kadar yoğun bir şekilde girmiş ki, onu bir türlü, bir yapı malzemesi, bir mühendislik malzemesi olarak algılayamıyoruz galiba. AHŞAP MÜKEMMEL BİR MÜHENDİSLİK MALZEMESİDİR. Bu gerçeği kabul edip, çağımızın getirdiği yeni teknolojilerle ahşabı yeniden tanımalı ve onu doğru kullanmayı yeniden öğrenmeliyiz, bir an önce. Unutmayalım! Geleceğimizi ahşap ile inşa edeceğiz.

Yazar : Emine ERDOĞMUŞ Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul

İDEA'nın Türkiye'deki tek distribütörü GNC Ahşap

Ahşap-Metal Park Mobilyaları tasarımları ile göz dolduran İDEA, Türkiye pazarına GNC Ahşap ile giriyor.  Tasarımlarında insanların konforunu ön planda tutan İDEA aynı oranda şıklığa da özen gösteriyor. Modern tasarım çizgisini sürekli geliştiren ve yenileyen firma Türkiye Pazarından çok umutlu.

TEKNOLOJİK DIŞ VE İÇ CEPHE KAPLAMALARI 2

Lamine Dış Ve İç Cephe Kaplamaları

Parklex Lamine Ahşap Paneller: Ağaç lifleri, reçine ve kraft kâğıtlarının termostatik işlemlerden geçirilip, yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınç altında bir araya getirilmesiyle üretilen yüksek yoğunluklu lamine ahşap panellerdir.  İç ve dış kullanımlar için yeni ve mükemmel mimari çözümler sunar. Paneller genellikle metal yada ahşap bir konstrüksiyon üzerine giydirilerek dekoratif bir bitiş sağlanır. Yüzey %100 ahşaptan oluşmakla birlikte atmosferik tüm olaylara (günışığı-uv, yağmur, rüzgar, kar vb) karşı dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir.

 BBS Çapraz Lamine Ahşap Panel : BBS Çapraz lamine Ahşap Panel çok tabakalı, tamamen masif ahşaptan yapılmaktadır. Boylamasına ve enlemesine tabakaların yapıştırılmasından dolayı ahşap işçiliği önemsiz hale gelecek kadar azalır. Böylece, modern yapı malzemelerindeki standart sigortalanmış olur.  BBS, ısıyı izole eden (yalıtan) ve aynı zamanda yük taşıyabilen, sağlam yapıda olan ahşaptır. Ses yalıtkanlığını sağlayan ve yangına karşı dayanıklılığı olan bir yapıya sahiptir. Kurulumu hızlı ve kuru olarak yapılabilmektedir. İnsanların kendilerini iyi hissetmelerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

 BBS, %99,4’ü kereste ve %0,6’sı tutkaldan oluşan tek parça yapı malzemesidir. Bu nedenle planlama aşaması ve inşaat uygulaması ve tüm detayların çözümü basittir. Binanın planlanan fiziksel yapısı kolayca gerçekleştirilebilir ve kontrol edilebilirdir. Komplike detayları olmadığı gibi inşaat aşaması da kompleks bir yapıya sahip değildir. Planlanıldığı gibi kolay bir şekilde inşa edilebilir. Birçok dizayn mühendisleri ve yapı şirketleri kurulumun ve montajın kısa sürede tamamlanabilir olmasına ve kuru yapılan inşaatın önemli avantajlarını göz önünde bulundururlar.  

 BBS yapıları, sigortalı yapı kalınlıklarıyla çevresel ve pasif enerji standartlarıyla buluşur böylece daha fazla alan kazandırmaya yönelik alt yapı oluşturmaktadır.  Enerji tasarruflu ve nötr CO2 aşama özellikleriyle ahşabın sürekliliği olan bir yapı malzemesi olarak kullanımının artması doğanın korunmasında aktif bir katkı sağlamaktadır.  

 Masif Dış Cephe Kaplamaları  

Western Red Cedar : Nem, çürüme ve böceklere karşı doğal korumalı sedir ağacından üretilen ahşap malzemedir (Şekil 70). Hiçbir kimyasal bakım gerektirmeden, dış cephe uygulamaları için idealdir. Yumuşak ahşaplara kıyasla, suyla temasında şişmeye uğramaz. Doğal koruması ( verniği) ve aroması esas görüntüsünü oluşturur. “CSA (Kanada Standart Enstitüsü)”, “SFI” ve “FSC” sertifikalarına sahiptir.

 Çürümeye Karşı Dayanım: 

 “Western Red Cedar” Sedir ahşapları çürümeye karşı yüksek dayanıma sahiptir. Bu doğal dayanım; yapısındaki suda çözülebilir fenolikler ile çıkarıcılardan kaynaklanmakta olup, ahşabı çürüten mantarlara zehir etkisi yapmaktadır. Bu açıdan “Western Red Cedar” ahşap grupları arasında Avrupa ve Avustralya’da iyi bir yere sahiptir. 

  Ölçüsel Stabilite: 

 “Western Red Cedar” ahşabı “düşük ahşap yoğunluğu” ile “düşük büzülme değeri” özelliklerinden dolayı mükemmel ölçüsel stabiliteye sahiptir. Çoğu Kanada ahşabında %25-30 arası olan “Fiber Doyma Noktası” değeri, “Western Red Cedar” da %18-23 arasıdır. Böylece, minimum derecede büzülür veya şişer. Bu özelliği nedeniyle de cephe kaplamasında kullanılmasının yanı sıra, ölçüsel stabilite ve su itici özellikleri nedeniyle, “saunalar” gibi bu dayanım özelliklerinin istendiği mekanlarda ağırlıklı olarak kullanılır.  

Cape Cod : Çam ağacından üretilir fırında kurutulmuş, koruma boyalı tekstürlü cephe kaplama panelleridir. Birinci sınıf hammaddelerden üretilmesi, dikkatli bakılmış olması ve yenilikçi teknolojisinden dolayı, her türlü değişken iklim koşullarına dayanabilen, yüksek kaliteye ve uzun dayanıma sahiptir. Ahşapta zamanla sararma ve renk değişimi meydana gelmediği gibi rengini korurken boyutsal olarak değişime de uğramaz. Uygulamadan sonra minimum15 yıl kesinlikle hiçbir boyama gerektirmez. Kir, toz, polen gibi çevresel etkenler yağmur suyu ile kolayca temizlenir.

TEKNOLOJİK DIŞ VE İÇ CEPHE KAPLAMALARI

Laminat Dış Ve İç Cephe Kaplamaları 

Compact laminat dış cephe sistemleri Avrupa da 50 seneye aşkın bir süredir kullanılmakta olup ülkemizde ise 5 senedir uygulanmaktadır. Compact laminatın teknolojik evreleri ise kraft kâğıdına reçine emdirilerek yüksek ısı ( 130 derece ) ve basınçta ( 140 kg / cm² ) preslenmesi ile üretilen ve üretim aşamasında kullanılan tüm hammaddenin dış etkenlere karşı düşünülerek imal edilmiş levhalardır. Suya ve dış etkenlere olan dayanımı göz önünde bulundurularak günümüz cephelerde compact laminat dış cephe sistemleri her geçen gün yerini daha da arttırmaktadır.  

Compact laminat dış cephe sistemleri ahşap ve düz renk alternatifleri ile görsel anlamda cephelerin değişik ve beğenilen yüzleri olmayı başarmakta cephe uygulamalarında ilk sırada yerini alan malzemeleri olmaktadır. Özellikle mimari çalışmalarda cephelerde farklı tarzı ve dayanımı düşünülerek tercih edilen compakt laminat dış cephe sistemleri günümüz mimarisine de değer katmaktadır. Dikkat edilmesi gereken önemli detaylardan biride uygulama olmalıdır. Doğru uygulama teknikleri ve detayları kullanılmadığı taktirde malzemenin yapısı itibari ile beklenmedik sonuçlar ilerde karşılaşılabilinir.

Laminat dış cephe kaplama

Laminat dış cephe kaplama                

Agraflı Sistem: Compakt laminat cephelerde agraflı sistem uygulama alanları iklimsel ve yapısal olarak değerlendirilip uygulanmaktadır. Agraflı sistem tamamı ile mekanik bir sistemdir kimyasal yapıştırıcılar kullanılmadan uygulanmaktadır. Agraflı sistemin öncelikle tercih yerleri soğuk iklim yapısı olan ülkelerde tercih edilmekte olup çok katlı binalarda ise rüzgâr yükünün doğuracağı sıkıntıların önüne geçmek amaçlı kullanılmaktadır. Agraflı sistem profillerinin tamamı Aliminyum olup sistemin alt yapısında farklı bir malzeme kullanılmamaktadır. Agraflı sistemin alt yapısı ve kullanılması gereken plakaların 10 mm ve üstü olmasından dolayı maliyetleri diğer sistemlere oranla daha fazladır. Agraflı sistemin uygulama alanları 15 mt üstü yapılarda olmalıdır.

 

 Yapıştırma Sistem: Yapıştırma sistem genellikle ülkemizin iklimsel yapısı düşünülerek daha çok tercih edilen uygulama türüdür. Yapıştırma sistem uygulamalarında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi kullanılan kimyasal yapıştırıcı türleridir. Yapıştırma sistemlerde kullanılacak kimyasal polimer esaslı yapıştırıcı güvenilir ve compakt laminat ile olan test değerleridir. Tercih edilen yapıştırıcının birinci özelliği cm² de 48 kg yük taşıyabilme özelliğine sahip olmalıdır, uygulama öncesi plakaların ve alt yapının temizleyici kimyasallar ile temizlendikten sonra uygulama yapılmalı kürleşme ( tutunma ) tam sağlanmalıdır. Yapıştırma sistemlerde 2 farklı alt yapı kullanılmaktadır bunlardan biri düz ve çıkıntısı olmayan cephelerde aliminyum, hareketli cephelerde ise yağmur suyu düşünülerek iyi izole edilmiş metal karkas profillerdir. Yapıştırma sistemde öncelikli olarak yağmur suyunun metal karkas profiller kullanılan cephelerde plakaların 4 bir tarafını lamba zıvana tabir edilen sistem ile işçiliklerin yapılarak uygulama yapılması gerekmektedir. Yapıştırma sistem diğer sistemlere göre daha ekonomik bir uygulama türüdür. Yapıştırma sistem uygulamaları max 15 mt yapılar için geçerli olup kullanılan plaka kalınlığı 6 mm dir.

 

Yapıştırma Sistem

Yapıştırma Sistem

Perçinli Sistem: Compakt laminat dış cephe sistemlerinde yüksek katlı binalarda tercih sebebi olan perçinli sistemin uygulama alt yapısı tamamı ile alüminyum olup betonarme yapıların yüzeylerine bağlanan braketler vasıtası ile düşey olarak uygulanan T – L profillere özel üretilen perçinler ile sabitlenmesi ile uygulama son bulmaktadır. Perçinli sistemde kullanılan alüminyum esaslı perçinler kullanılan panel renklerine uygun olarak özel kimyasallar ile boyanarak yüzeyde oluşacak kötü görüntüyü ortadan kaldırmaktadır. Perçinli sistemlerde yüksek katlı yapılarda 8 mm 10 mt altı yapılarda ise 6 mm kalınlığında compakt laminat kullanılmaktadır. Perçinli sistem mekanik sistemden daha ekonomik olduğu için yüksek binalarda tercih edilmektedir. Perçinli sistemlerde ara derz boşluğu malzeme kalınlığı kadar olmalıdır. Perçinli sistemde perçinlerin algılanması ve görsel görüntü kirliliği neredeyse sıfırdır.