Türk Mobilya Tasarımları Dünya ile Yarışıyor

Türk Mobilya Tasarımları Dünya ile Yarışıyor

Daha bundan 10 yıl öncesine kadar uluslararası mobilya pazarlarında çok fazla rekabet gücü olmayan Türk mobilya endüstrisi, aradan geçen zaman içerisinde önemli aşamalar kaydetmiş ve dünya pazarlarına açılmıştır. 80 milyonluk genç nüfusu ve modern altyapısının yanısıra, gerek yaptığı yatırımlar, en son teknolojiye sahip makina parkuru, gerekse de tasarım ve markalaşma çabaları çerçevesinde gerçekleştirdiği atılımlar ile Türkiye, dünyanın adı geçen mobilya pazarlarından biri haline gelmiştir.

Yıldızı Parlayan Bir Sektör

Esas olarak genç ve eğitimli bir tüketici kitlesi, yükselen hayat standartları, dinamik ve sürekli gelişen bir yapıya sahip olan Türkiye pazarında mobilyaya olan talebin de ciddi anlamda yükselmesi, artan mobilya alışverişi ile yerli mobilya markalarının ülke ekonomisine olan katkılarını da yükselterek, sektörün yıldızının daha da parlamasına yol açmıştır. Böylesine dinamik bir iç pazarda artan eğitimli ve alım gücüne sahip bir nüfusla doğru orantılı olarak da yolda 600 bin konutun inşa ediliyor olması mobilya yatırımlarında da gözle görülür bir artış sağlamakta, bu da sektör için ciddi bir avantaj oyuşturmaktadır.

Son iki yıl içerisinde yaşanan global kriz sırasında, gerek devletin aldığı yasal önlemler, sektöre sağladığı teşvikler ve vergi indirimleri, gerekese de sahip olduğu potansiyel ve stratejik ihracat hedefleri ile oldukça başarılı bir sınav veren Türk mobilya endüstrisi böylesi zor bir dönemde dünyaya açılımını sürdürmüş ve global ölçekte de iddialı hale gelmişlerdir.

Türk Mobilya İmalatçısı, Global Ölçekte de İddialı

Avrupa’nın yanısıra Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Kafkasya ve CIS ülkeleri gibi yakın pazarlardan büyük ilgi gören mobilya fuarları düzenleyen, önemli uluslararası fuarların yanısıra bölgesel fuarlarda da ürün ve hizmetlerini sergileyen Türk mobilyacıları, ürünlerini bu dönem içerisinde dünyanın pek çok ülkesindeki satış noktalarına ulaştırabilme başarısını göstermiş ve önemli pazarlarda birbiri ardısıra showroom’lar açarak Türk mobilya markalarını tüm dünyanın tanımasını sağlamışlardır.

Günümüzde Türk mobilya sektöründe, üretici ve perakendeciler dahil 60.000 ‘i aşkın firma hizmet vermektedir. Markalaşma, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine parallel olarak Ar-Ge ve tasarım konularına da büyük önem veren ve bu çerçevelerde önemli yatırımlar gerçekleştiren Türk mobilya firmaları, dünya çapında bir durgunluğun yaşandığı 2010 yılında yüzde 20 artışla 1 milyar 400 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş ve Türkiye, dünyanın 5 kıtasında, 173 ülkeye mobilya ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Sektörün 2011 hedeflerine göre ise ihracatta % 20, iç pazarda da % 10 büyüme bekleniyor.

Dünyadaki mobilya teknolojilerini yakından takip eden, makine parkurlarını sürekli yenileyen ve en ileri teknolojiyi kullanan Türk mobilya imalatçıları, kaliteli malzeme ve orijinal tasarımlarının yanısıra uygun maliyetleri ve fiyat – kalite dengeleriyle dikkat çekiyorlar.

Sektörün İtici Gücü: Tasarım

Sektörün büyümesi beraberinde yetişmiş insan gücü talebini de artırmış, üniversiterde Türk ahşap ve mobilya endüstrisinin talepleri doğrultusunda yeni bölümler açılarak, teknik altyapıdan satış ve yönetim aşamalarına kadar yetişmiş eleman arzı sağlanmaya başlamıştır. Türk sanayicisinin yanısıra Türk mobilyacısının da tasarımın önemini keşfetmesine parallel olarak, başta endüstriyel tasarım olmak üzere pek cok üniversitede yeni bölümler açılmış, genç tasarımcıların yetiştirilmesi teşvik edilmiştir. Bugün 35 üniversitede yer alan tasarım bölümlerinde yetişen binlerce genç tasarımcı sektöre dinamizm katmakta ve Türk mobilya sektörünün dünyada tasarımlarıyla da trend olmasına katkı sağlamaktadır.

Öte yandan Türk mobilya endüstrisi içerisinde faaliyet gösteren firma, dernek hatta fuarların katkılarıyla gençleri motive edecek çeşitli etkinlikler, ulusal – uluslararası çapta organizasyonlar düzenlenmeye başlanmış, ortaya kurumsallaşmış yarışmalar çıkmış ve pek çok gencin parasal ödüllerin yanısıra yurtdışı eğitim faaliyetlerinden yararlanması sağlanmıştır.

Üniversite – Sanayi İşbirliği

İnovatif çalışmaların bir ön koşulu olarak eğitim, tasarım ve üretim süreçlerinde oluşan sacayağını sağlamlaştırmak ve aralarındaki iletişim kanallarının sağlıklı bir biçimde işlemesini sağlamak, Türk mobilya sanayisinin başarısında da önemli bir rol oynamaktadır. Bu gerçekten hareketle çeşitli resmi ve özel kuruluşlar ile dernek ve fuarlar kolları sıvamış ve kimileri artık gelenekselleşen örnek çalışmalara imza atmışlardır. Amaç, Türkiye’deki başarılı öğrenciler ve tasarımcılarla üretici firmaları buluşturarak sektörde yepyeni trendlerin belirlenmesine yön vermek ve bunların yaşama geçirilmesini sağlamak, üretimi çok iyi tasarımlarla besleyip, Türk Mobilya Sektörü”nün ihracatını daha iyi seviyelere getirmek ve rekabet gücünü artıracak nitelikteki ürünlerin ortaya çıkartılmasını sağlamak olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda güçlerini birleştiren ve ev, ofis, mutfak mobilyaları başta olmak üzere çeşitli branşlarda yarışmalar düzenlemekte olup, son iki yıldır buna yan sanayii de aksesuar ödülleri ile katılmıştır. Söz konuşu kuruluşlar arasında ilk ağızda Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri. Mobilya Sanayicileri Derneği MOSDER, Ofis Mobilyaları Sanayici ve İşadamları Derneği OMSIAD, İstanbul Mobilya Fuarı IMOB ve Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği MAKSDER’I sayabiliriz.

kaynak: www.mobilyadergisi.com