Posts

Ahşap Parke Kaplama

Ahşap Parke Kaplama

Genellikle sert ağaçtan fabrikasyon olarak, 1,5–2,5cm kalınlığında, 2,5-5cm genişliğinde ve10-40cm boyunda üretilerek piyasada hazır olarak bulunan parkelerin döşeme şekillerine göre çeşitleri vardır. Parkelerin cumba ve maktalarının ikisi kinişli, diğer ikisi ise kendinden çıtalıdır.

Şekil 55

Parkeler zemine özel yapıştırıcılarla bağlanarak döşenir.

Şekil 56

Zemin üzerine kadronlar döşenerek parkeler çiviyle kadronlara bağlanarak ta döşenebilir.

Şekil 57

Parkeler düz tahta kaplama üzerine de döşenebilir.

58

Başlıca parke döşeme şekli olarak; düz, balıksırtı, kare ve hasır döşemeyi gösterebiliriz.

59

60

Parke çeşitlerini dört grupta inceleyebiliriz. Bunlar:

Klasik tip parkeler,

Rabıta tip parkeler,

Lamine tip parkeler,

Laminant tip parkeler.

Klasik Tip Parkeler

Tamamen tabi (doğal) ahşaptan (kayın, meşe ve kestane) imalatlardır. Fabrikasyon olarak standart ölçülerde ve ambalajlar halinde piyasada bulunurlar. Dört tarafları kinişli (zıvanalı) 5 cm genişlik, 30 cm boy ve16 mm kalınlık imalat ölçüleridir.

Kör döşeme üzerine uygulama yapıldığı gibi, parkeler direk olarak özel yapıştırıcıları ile beton zemine uygulanabilirler. Klasik parkelerin kör döşemeli uygulamaları daha çok kapalı spor salonlarında veya altında elektrik, telefon veya bilgisayar kablosu gizlenmesi gerekli büro, fabrika veya atölyelerde uygulanır. Bu uygulama zemine aynı zamanda hafif esneklik bile kazandırır. Klasik parkelerde en can alıcı nokta, kör döşeme altının böceklenme, nem ve çürümelere karşı hassas olmasıdır. Zeminin ziftle iyice doyurulması ısı kaybı için de gereklidir. Karşı ızgaralar arasına strafor (köpük) konması gerekir. Yüzeyleri özel cila ile parlatılır ve korunur.

86

Rabıta Tip Parkeler

Aynı klasik parkeler gibi dört tarafları kinişli (zıvanalı) yalnız ebatları klasik parkelerden daha büyük doğal ahşap imalatlardır.

Kalınlıkları : 16 mm,
Enleri : 6-9 cm
Boyları : 60-120 cm arasındadır.(60-80-100-120cm)

Boylarındaki değişik seçenekler imalat yerindeki malzeme firesini asgariye indirmek içindir. Yüzeyleri klasik parkelerde olduğu gibi özel cila ile parlatılır ve korunur. Klasik parkelere nazaran imalat ölçüleri büyük olduğu için kısa zamanda daha çok iş çıkarılır. Zamandan tasarruf sağlanır. Klasik parkeler gibi, düz, hasır, kare ve balıksırtı desenlerde döşenirler.

62

Lamine Tip Parkeler

Alt yüzü artık ağaç parçalarından yüzeyi ise; 3 mm doğal ağaç kaplamalı (hazır yüzü silinmiş ve cilalanmış) iki yüzey arası hurda sert ağaçlardan preslenerek yapılmış fabrikasyon imalatlardır. Klasik parkelerdeki gibi dört tarafları kiniş ve lambalıdır.

Lamine parke altına serilen 3 mm sünger, şilte gibi malzemeler üzerine döşendiğinde yüzer kaplama da denir. Diğer türlü yapıştırma sistemde uygulanabilir.

63

Kalınlıkları : 16mm
Enleri : 20cm
Boyları :100-120cm

Yüzeyleri silim ve cila işlemi istemez. Çünkü yüzeyler fabrikasyon olarak cilalıdır. Büyük boyutta düz ve kare desen olarak döşenebilirler. Zemine yapışmadan özel şilt dediğimiz 3-4 mm kalınlığında yere serilen sünger (sentetik malzeme) üzerine yatırılarak, birbirlerine geçirilerek ve ek yerlerine yapıştırıcı sürülerek montajları gerçekleştirilir. Bu arada yapıştırıcı sızmalarına dikkat edilmeli ve temizlenmelidir.

Lamine parkeler; doğal ahşaptan imal edilmiş ve üzeri film tabaka ile kaplanmış olarak iki şekilde imalat halinde piyasada mevcuttur. Doğal ahşaptan imalatların yüzeyi temizlik ve cila ister, yüzeyi kaplamalı film tabaka olan türleri yüzeyde cila istemez.

Laminat Parke

Yapay reçine çözeltisi emdirilmiş kağıtların üst üste konularak ,sıcak preslerde basınç altında sıkıştırılması ile elde edilen malzemeye laminat denir. 1950’li yıllarda üreticisinin adı ile formika olarak tanıştığımız laminatın kullanımı Türkiye’de son derce yaygınlaşmıştır. Ağaç çeşitlerinin giderek azalması.
Ahşap malzemenin üç boyutlu çalışma özelliği.
Ahşap malzemenin bakım zorluğu.

Ahşap malzemede giderek artan maliyet faktörü tüm tüketicilerin ahşap kökenli türev malzemelere yönelmesine ve uzun vadede malzemelerin beğenilmesine yol açmıştır. Laminat malzeme üç grupta incelenir ;

1. HPL yüksek basınç laminatı
2. CPL sürekli basınç laminatı
3. DPL direkt preslenen laminatlar

HPL grubuna giren laminat parkenin yüzeyi termoset esaslıdır.Bu özellik termoset reçineden kaynaklanır.Termoset esaslı reçinelerin temel özelliği ısı ve basınçtan sonra oluşan yüzeyin daha sonra sıcaklıkla bozulamıyor olmasıdır.Laminat parkede tüm filmler termoset esaslı reçine ile emprenye edilir. Laminat parkenin temel yapısı;

1. Overlay:  Selülozik esaslı içinde alüminyum oksit parçaları konulmuş film tabakadır.Alüminyum oksit parçaları aşınma çizilme ısıya karşı mukavemeti sağlayan temel unsur olup laminat parkeyi benzer türevlerden ayıran en önemli özelliktir.

2. Desen kağıdı:  Sonsuz renk ve desende özellikle kaliteli odun hammaddesinden üretilebilen ileri teknoloji ile print edilen kağıt film tabakasıdır.

3. HDF: Yüksek yoğunlukta kansorejen madde içermeyen (E1) ve suya dayanıklı lif levha. ISO ve DIN normlarına göre kansorejen madde ihtiva etmemelidir.

4. Balans kağıdı: Stabilizasyonu sağlayan selülozik kağıt film tabaka. Montajı temizliği ve bakımı son derece kolay olan laminat parkeler renk ve doku çeşitliliği bakımından da her tür zevk ve tasarıma uygundur.Darbelere sıvı temizlik maddelerine aşınmaya çizilmeye güneş ışınlarına ve sigara ateşine tam bir dayanıklılık gösteren laminat yer döşemeleri evlerin haricinde trafiği yoğun olan banka otel alışveriş merkezleri ve tüm işyerleri için son derece uygundur.

64

Parke Uygulaması

Kör döşemesi hazırlanmış tahta kaplamanın üzerine parke paketlerini taşıyınız. Deseninizi belirleyiniz (Düz, balıksırtı, hasır veya kare desen). Şekilde parkelerin ortasından ip çekildiğine dikkat edin.

90º birbirlerine birleştirdiğiniz parke parçaların süpürgelik tarafına gelen uçlarını makinede 45º kesiniz.

65

Parke parçaları kiniş (geçmeli) yerinden galvanizli çivi ile kör döşemeye çakınız.

Parke ek birleşim yerlerinin aynı doğrultuda olması için döşeme alanında her iki yönde ip çekiniz ve işin tamamı bitinceye kadar ipi çözmeyiniz.

Döşeme işi bittikten sonra süpürgelikleri yerine başsız çivi ile duvardaki takoza veya silikonlu olarak duvara monte ediniz.

Parkedeki olası gerilmeleri düşünerek, parke ile duvar arsında boşluk bırakmayı unutmayınız.

Çivilerin başlığını kinişe (zıvana) gömülecek biçimde çakmaya özen gösteriniz.

Döşenecek yüzeyde çalışma hareketinizi çıkış kapısına doğru yönlendirmeyi unutmayınız.

Lamine Parke Uygulaması

Parke plaklarını çalışma durumunuza göre mahale alınız.

Parke gerilmelerine karşı duvar kenarlarına boşluk için takozlar koyunuz.

Parke yüzeye 3 mm kalınlıktaki sentetik süngeri (Şilte) seriniz.

Parke parçalarını zıvana (geçme) yerlerinden tutkallayarak birleşimlerini sağlayınız Zemine parkeyi yapıştırıcı kullanarak da deneyebilirsiniz. Yapıştırıcılı uygulama piyasada pek ilgi görmemektedir. İş bittikten sonra süpürgelik montajına geçiniz.

Laminat Parke Uygulaması

Laminat parkelerin firmalara göre değişik geçme ve uygulama şekilleri mevcuttur. Genel olarak laminat parkenin uygulama esasları aşağıda anlatılacaktır. Laminat parkeler yüzer sistem uygulandığı gibi yapıştırma sistem olarak da uygulanabilir.

Ambalajlı laminat parkeleri ve aletleri kullanım yerlerine uygun yerleştiriniz. 3 mm sünger (sentetik) şilteyi yere seriniz. Laminat parke kilit geçme sistemi aşağıda gözükmektedir.

66

Parke gerilmelerini dikkate alarak duvar diplerinde parke parçalarından yaptığınız takozları yerleştirerek boşluk bırakınız.

Bir boy duvar dibine devam ettiğiniz parkenin artan paçasını ikinci sıranın başına döşeyiniz (kesilmiş zıvanasız taraf ikinci sırada süpürgelik tarafına denk gelmiş olacaktır).

Sıranın son parçasını çektirme lama demiri ile çektirerek ve çekiçle vurarak kilit geçmeyi gerçekleştiriniz.

Kilit geçmeleri enine ve boyuna sert takoz ve çekiç ile vurarak birleştiriniz.

Döşeme işi tamamlandıktan sonra süpürgeliklerin arkalarına silikon sürerek başsız çivilerle duvara çivileyiniz.
Malzemeleri yerleştirirken çalışma yönünüzü unutmayınız.
Duvar diplerindeki boşlukların süpürgelik kalınlığını geçmemesine dikkat ediniz.
Sıra sonundaki son parçanın boy kesimini işaretlerken kilit geçmenin geçme boyunu hesaplayınız.(duvar dibindeki boşluğun büyümemesi için)
Kilit geçmelerin oturması için sert takozla parkeye enine, boyuna ve üstünden de vurmayı unutmayınız.
Süpürgelik montajında parke ile süpürgelik arasında boşluk kalmamasına dikkat ediniz.

Ahşap Deck Kaplama

Decking Sistemleri dış hava şartlarına ve suya karşı uzun yıllar dayanabilen ağaç cinslerinden üretilen zemin döşemesidir. Doğal ahşabın dekoratif güzelliğini bahçe, balkon, teras, yüzme havuzu kenarları hatta banyo zeminlerinde günümüz modern yaşamımızda ev ve iş yerlerimize girmiş bulunmaktadır. Ayrıca mermer ve fayans gibi soğuk ve kaygan zeminlere göre daha başarılı bir üründür.

67

Modüler sistem Ahşap Deck malzemelerde aynı ağaçtan ahşap taban ya da sıcak ve soğuğa mukavemetli kendinden kilitli plastik taban kullanılmaktadır. Boy malzemeler uygulamada daha fazla ustalık gerektirir uygulamada zemin üzerine karkas döşenerek, döşenen karkas üzerine gizli vida yada yapıştırma uygulaması ile monte edilmektedir.

Continue reading “Ahşap Parke Kaplama” »

AHŞAP DÖŞEME KAPLAMALARI

Ahşap Döşeme/Zemin Kaplamaları

Ahşap ve betonarme binalarda döşemelerde ahşap malzeme kullanılır. Zeminin üzerine ses ve ısı yalıtım malzemeleri konarak binada izolasyon sağlanmış olur. Ahşap binalarda ahşap döşeme yapmak zorunludur. Betonarme binalarda estetik nedenlerle ve ses ve ısı yalıtımı için ahşap döşeme yapılır.

Betonarme binalarda zemin taşıyıcısı olarak tabliye beton kullanılmasına karşın, katlar arasında ısı ve ses yalıtımı ile estetik nedenlerle de ahşap döşemelerle kaplanır.

Tahta Döşeme Kaplamalar

Kâgir döşeme üzerine ahşap kaplama yapabilmek için kagir üzerine tesviye betonu atılır. 4×4, 4×5 cm ebadındaki kadronlar 40-50cm aralıklarla zemine dübel kullanarak vida ile bağlanır. Kadronlar kalınlıktan geçirilir. Kadronlar kagir üzerine düzgün ve ipinde vidalanır.Kadronlar arasındaki kot farkları ince kamalarla giderilir. Döşenecek ahşap tahtalar da kalınlıktan geçirilir çakmadan önce tahtaların kurutulması gerekir. Döşeme yüzeyinin düzgün olması için ip çekilerek kadronlar ipe göre gerekirse altları ahşap parçalarla doldurulur.

Tahta döşeme kaplamalar tahtaların yan yana ekleme işlemine göre sınıflandırılırlar. Bunlar; düz tahta kaplamaları, lanbalı (binili) tahta kaplama, kendinden çıtalı kinişli tahta kaplama ile yabancı çıtalı kinişli tahta kaplamadır.

Düz tahta kaplamaları

Tahtaların her iki cumbası rendelendiği gibi bırakılır bu nedenle düz tahta döşemelerde ahşabın çekmesi sonucunda tahta araları açılarak, bu aralardan alt kısmın görünmesine neden olur. Tahtalar birbirinden bağımsız esneme yapar buda gıcırtılara neden olabilir. Çivileme yüzeyden yapılır. İstendiğinde çivilerin başı tahtaya gömülerek macunla veya ahşap tozu tutkalla karıştırılarak çivilerin başı kapatılabilir ve ahşap renginde renklendirilebilir. Düz tahta kaplamalar bazen parke kaplama altına da kör döşeme olarak ta yapılır.

Lanbalı (Binili) Tahta Kaplama

Düz tahta döşemeye göre daha sağlamdır. Tahtaların her iki cunbasına lanba açılır. Tahtalar birbirinden esnemeye karşı azda olsa destek alırlar. Tahtaların çekmesi sonucunda tahta aralarından alt kısım görünmez. Çiviler yüzeyden görünür. İstendiğinde çivilerin başı tahtaya gömülerek macunla veya ahşap tozu tutkalla karıştırılarak çivilerin başı kapatılabilir ve ahşap renginde renklendirilebilir.

Kendinden Çıtalı Kinişli Tahta Kaplama

En çok kullanılan ve en sağlam tahta kaplama şeklidir. Tahtaların karşılıklı cunbalarının birine kiniş, diğerine kendinden çıta açılır. Tahtalar esnemeye karşı birbirinden tam destek alır. Çivileme kendinden çıta üzerinden yapılarak çivilerin gizlenmesi sağlanır.

Yabancı Çıtalı Kinişli Tahta Kaplama

Kendinden çıtalı kinişli tahta döşemeye benzemesine rağmen tahtaların iki kenarına kiniş açılır, bu kinişlere sert ağaç veya kontraplaktan yabancı çıta hazırlanarak döşeme yapılır. Çivileme yabancı çıtadan yapıldığından çivi başları görünmez.

Tahta Kaplamaların Genel Uygulama Esasları

Kadronlar için beton zemin içine 40-50cm aralıkta ahşap takozlar yerleştiriniz.(çekiç ve murçla).
Takozları yerleştirirken ahşap takozun elyafına dikkat ediniz. Takozların etrafındaki boşlukları harç ile sıvamayı (spatula veya mala ile) unutmayınız.

Kadronları zemine yerleştirdiğiniz ahşap takozlara vida veya çivi ile monte ediniz. Ahşap kadronları zemine 40-50cm aralarla yerleştirdiğiniz dübellere vidalayınız.

Dübel yerlerini darbeli matkap ile ve uygun 8’lik uçla deliniz. Dübele uygun vidayı seçiniz. Vida başlığını kadrona gömecek şekilde vidalayınız. Kadronlara vida yerini bir küçük çapta matkap uçla açmayı unutmayınız.

Kadronları monte ederken (su terazisi ile) terazilerine bakmayı unutmayınız.

Kadronları ziftlemeyi unutmayınız.

Kadronlar arasına isteniyorsa veya gerekiyorsa izolasyon malzemeleri döşenebilir. Ayrıca bulgurlama da yapılabilir. Tavan kaplaması ile döşeme tahtaları arasına saman moloz karışımı veya kum gibi bir malzemenin doldurulması ile yapılan bir uygulamadır. Döşeme bulgurlaması aynı zaman da ahşap kâgir binalarda son kat tavanlarına da uygulanır. Son katların tavan kaplaması yapıldıktan sonra üzerine kerpiç çamuru şeklinde hazırlanmış olan çamur 5–6 cm kalınlığında katman oluşturacak şekilde dökülür. Ancak bu uygulama çatılı binalarda yapılmaktadır. Tavanların ısı yalıtımını artırmak için yapılan bir uygulamadır.

Düz, binili ve yabancı çıtalı tahtaları yukarıda ki şekillerde gösterdiğimiz gibi tahtaları boşluk kalmayacak şekilde kadronlara galvanizli çivi ile bir önceki tahtaya, doğru eğimde çivileyiniz.

Tahtaların boylarını kadronların üzerinde ek olacak şekilde boy kesimi yapınız.

Emprenye ile ahşap koruma

Emprenye yapılan ahşapların çok uzun seneler bozulmadan hizmet ettiğinin en büyük referansı da zaten bu ahşaplardır. Bu ahşaplar çok yaygın olarak emprenye edilmesine rağmen kereste sektörü emprenye konusuna hep uzak kalmıştır.

İnsanların da bu konuda yeterli bilgiye sahip olmamasından dolayı çok fazla talep doğmadığından sektör bir kısır döngü içinde yıllardır yerinde saymıştır. Bu durumda firmamız kendisine misyon olarak ilk önce emprenyenin ne olduğu, gerekliliği, faydasını anlatmayı, emprenye teknikleri ve emprenye maddeleri konusunda bilgi vermeyi seçmiştir.

Çünkü bu konuda ne kadar bilinçli bir toplum yaratılırsa kalitenin o kadar artması söz konusu olacaktır. Emprenye, ahşabın mantarlaşmadan, küflenmesi, çürümesi ve ahşap kurtlarından korunması için çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan işlemdir. Özellikle dış mekanda kullanılan ahşabın kesinlikle korunması gereklidir.

Çünkü ahşap hem hava şartlarından, hem de toprakla oluşan temasından dolayı çok kısa sürede kullanılmaz hale gelmektedir. Dolayısıyla emprenye yapılan bir ahşap çok uzun seneler dayandığından uzun vadede emprenye işleminin maliyeti çok düşük olmaktadır.

Emprenye teknikleri, daldırma, düşük vakum-düşük basınç ve vakum-basınç sistemi olmak üzere 3 çeşittir.

Daldırma emprenye işlemi 

İhtiyaca cevap verecek ebatta uygun malzemeden bir tank hazırlanır. Tankın içi emprenye maddesi ile doldurulup ahşap içine sokulur. Kullanılan emprenye maddesinin özelliğine göre belirli bir süre bekletilir. Bu işlemin sonunda ahşaba 1-2 mm civarında emprenye maddesi nüfuz etmektedir. Daldırma emprenye işlemi genelde çatı kerestesi, ahşap karkaslı yapılan evlerde kullanılan ahşaplar için uygundur.

Daldırma emprenye yapılan ahşabın dış mekanda kullanılması ve toprakla temas etmesi halinde yapılan emprenye işlemi çok sağlıklı olmaz. Ahşabınız kısa sürede ahşap zararlılarına karşı korumasız kalır.

Düşük vakum -düşük basınç  Emprenye sisemi

Kapalı kazanda yapılan bu emprenyede vakum yapılarak ahşabın içindeki hava alınır. Bu işlemi takiben kazanın içi emprenye maddesi ile doldurulur. Çok kısa bir basınç işlemi uygulanır ve son olarak tekrar vakum işlemi yapılır. Bu şekilde emprenye maddesi ahşaba yine 1-2 mm civarında nüfuz etmektedir.

Dolayısıyla daldırma sistemi ile arasında çok fazla bir fark bulunmamaktadır. Bu sistemle emprenye yapılan ahşabın da dış mekanda ve toprakla temas etmesi durumunda yine kısa süre içinde kullanılmaz hale gelir. Daldırma sistemi ve düşük vakum düşük basınç (vak-vak) sisteminde emprenye yapılan ahşap daha sonra kesinlikle bir koruyucu boya ile boyanmalıdır. Bu ahşabın korunması için ek bir maliyet anlamına gelmektedir.

Vakum basınç emprenye sistemi 

Emprenye sistemleri içerisinde en geçerli olanıdır. Bu sistemde vakum yapılarak ahşabın içindeki hava alınır. Emprenye silindiri tamamen emprenye maddesi ile doldurularak 12 atü basınç uygulanarak ahşaba emprenye maddesi fikse edilir. Bu sistemde emprenye yapılan ahşaba tekrar bir koruma işlemi uygulanmasına gerek yoktur.

Bu şekilde emprenye yapılan ahşap istenirse boyanabilir. Emprenye maddesi vakum basınç yöntemine göre emprenye edilen ahşabın emprenye edilebilirlik durumuna göre her noktasına (ortasına kadar) rahatlıkla işlemektedir. Emprenyeden önce ahşabın neminin %20’den az olması tavsiye edilmektedir.

Çünkü ilacın işlemesi ahşabın nemi ile ters orantılıdır. Emprenye yapılan ahşap kullanılmadan önce gerekli rutubet seviyesine kadar kurutulmalıdır.

Emprenyeden sonra kurutulmayan ahşapta çatlama ve dönme oranı çok yüksektir. Bu nedenle son kullanımdan önce ahşap tekrar kullanılacağı yerdeki ihtiyaç oranına kadar kurutulmalıdır.

Thermowood ahşaplar

Thermowood ahşaplar

 Özel olarak ısıl işlem uygulanmış ahşaplar kereste,dış cephe kaplaması ve zemin kaplaması olarak kullanılır. Isıl işlemin esası 1000 yıl öncesi Vikingler tarafından kullanılan yönteme dayanır.

120 C den 230 C ‘e kadar oksijensiz sıcak işleme tabi tutulan çam,ladin,kavak ve huş kullanılır.Ağaçların nemi %5 ila %7 oranında olacağından çalışması söz konusu değildir.Hiç bir kimyasal katkı ilavesi olmaksızın ısıl işleme tabii tutulan ağaçların selüloz zincirleri kırılarak ağacın içindeki özsuyu ve reçinesi açığa çıkarılır.

Çürümeye neden olan bitkisel ve hayvansal zararlılar yok olmaktadır.Bünyesindeki reçine ve rutubetin fazlası ahşaptan alınmaktadır.Artık ağaç neme,rutubete,mantara ve çürümeye karşı duyarsız hale gelir.

İşlem sonrasında rutubet % 60 oranında azaldığından ağacın çalışması azalmış,rutubete karşı direnci artmıştır.Güzel renk ve parlaklık sağlanır.Kimyasallarla emprenye edilmiş ahşaba ve sert ağaçlara bir alternatif oluşturur.Ağaç son derece hafiflemiş taşıma ve montajı kolaylaşmıştır.

Thermowood ahşaplar saunalarda,yüzme havuzlarında ,teraslarda,pergololarda,bahçe mobilyalarında,duvar,tavan ve taban döşemelerinde güvenle kullanılmaktadır.

Uygulama da zemin kaplanacaksa ızgara üstüne yapmakta fayda vardır, döşeme tahtaları arasına alüminyum çıtalar veya derz dolgular yaparak estetik görünüm elde edilir.Tik yağı veya koruyucu renkli vernikler kullanılarak doğal ortamlar yaratılır.

 

AHŞAP BAKIM-ONARIM

Ahşap Bakım ve Onarım Faaliyeletleri

 
Özellikle dış mekânlarda kullanılmakta olan ahşap ürünler; iklim değişiklikleri, direk güneş ışınları, kar, yağmur ve rüzgâr gibi etkenler nedeniyle yıpranmakta ve yüzeylerinde aşınmalar meydana gelmektedir. Bununla birlikte kullanılan kalite seviyesi ve marka değeri düşük yüzey işlem ürünleri kullanılması nedeniyle bakım periyotları kısalmaktadır. Ayrıca, imalat sırasında bilimsel gerekliliklerin göz ardı edildiği ürünlerde de farklı sorunlar meydana gelebilmektedir. Tüm bu yıpranma, yüzey aşınmaları ve diğer sorunlar ile ilgili olarak ahşap ürünler bakım ve onarıma ihtiyaç duymaktadırlar. Firmamız ihtiyaç olunan bakım onarım konularında en üst kalite düzeyindeki, sektörün önde gelen markalarının ürünleri ile gerekli işlemleri, prosedürlerine ve gereklerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.
Bakım ve Onarım Kapsamındaki Hizmetlerimiz:
Ahşap kameriye, veranda, pergola, deck (zemin kaplamaları), saksı, bahçe mobilyaları, çitler, kış bahçesi ve köprü gibi; bakım periyotları gelmiş olan ürünlerin yüzey işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Bakım kapsamında; ahşap ürünlerin yüzeylerinin zımparalanması ve yüzey koruyucu boyaların uygulanması gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.
 
Ahşap kameriye, veranda, pergola, deck (zemin kaplamaları), saksı, bahçe mobilyaları, çitler, kış bahçesi ve köprü gibi; farklı nedenlerle deforme olmuş ya da yıpranmış ürünlerin onarım işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Onarım kapsamında; ahşap ürünler üzerinde materyal-parça değişimleri, yüzey işlemleri ve gerekli fiziksel müdahaleler yapılmaktadır.
Dış mekan ahşapların veya bahçe mobilyalarının üretiminde emprenyeli çam, ıroko veya tik gibi doğal ömrü uzun ahşap türleri kullanılmış ise, bakım için kalite seviyesi yüksek üst düzey markaların sunduğu Ahşap Yüzey Temizleyici ile proseslerine uygun olarak temizlik yapıldıktan sonra ahşaplar doğal halleri ile kullanılabilir. Ancak ahşap yüzeyleri iklim değişikliklerine, UV ışınlarının yıpratıcı etkisine, aşınmaya ve tekrar kirlenmeye karşı korumak ve daha uzun süreli bakım ihtiyacı olmadan kullanmak için doğal yağlardan oluşan tik yağı ve özel deck stain boyaların kullanılması tavsiye edilmektedir.

Kullandığımız ahşap yüzey temizleyiciler ile, grileşmiş, kirlenmiş, üzeri küflü görünüm almış ahşaplar hemen temizlenir, kirden arındırılır ve ilk günkü görünümüne kavuşturulur. Kullanılan ürünler su bazlı ve çevre dostudur. Bitki ve hayvanlara zarar vermeksizin biyolojik olarak çözünürler.

 

AHŞAP ÜRÜN ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ ?

FİYAT KARŞILAŞTIRMASINDA DİKKAT EDİLMESİ TAVSİYE EDİLEN HUSUSLAR:

·         Farklı firmalardan alacağınız fiyatları, fiyatlarımız ile bire bir karşılaştırabilmeniz açısından ve alacağınız ürünler ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilmeniz açısından farklı detaylar anlatılmıştır.
·         Genellikle kullanıcıların tam olarak ne aldığını bilmediği, satıcıların ise ne sattıklarını iyi bildiği sektörümüzde yanılgıya düşmemeniz açısından farklı detay bilgilerinin anlatımından kaçınılmamıştır.
·         Malzeme kalite sınıflarının karşılaştırılması konusunda dikkatli hareket edilmelidir. Çünkü her firma kendi kalite sınıfını oluşturmakta ve adlandırmaktadır. Kalite sınıfları konusunda merkezi ve kesin karar verici merciler bulunmamaktadır. Bu nedenle bazı firmaların 1. Sınıf olarak nitelendirdikleri malzeme bir diğer firmanın 2. Sınıfına denk gelebilmektedir. Bu nedenle teklif istenen firmalardan numune istemeniz veya yapmış oldukları ürünleri yerinde görmeniz yanılgıya düşmemeniz açısından önem arz etmektedir. Kalite sınıfları özellikle budak miktarı, var olan budak çeşitleri, malzemedeki renklenme gibi görsel özelliklere göre yapılmaktadır. Özellikle 1. ve 2. sınıf malzemelerde düşer budak bulunmamalıdır. Bu konuya dikkat edilmesi özellikle önemli bulunmaktadır.
·         Ağaç malzeme ile ilgili olarak önemli olan bir diğer konu ise, ahşap malzemelerin fırında, kullanım yeri koşulları için gerekli nem derecesine kurutulmuş olmasıdır. Ahşap malzemenin fırında uygun neme kadar, iyi fırınlarda ve gerekli kurutma programı ile kurutulması tam bir uzmanlık işi olup, ürünlerin kalitesi ve ömrü konusunda en önemli hususlardandır. İstanbul koşullarında dış mekânda kullanılacak olan ahşap malzemelerin %12-16 nem derecelerine kadar kurutulmuş olması son derece önemlidir.
·         Yoğun kullanım alanına sahip ve en çok talep edilen çam ağacı türleri orman ürünleri sektöründe yumuşak ağaçlar sınıfında yer almaktadır. Bu ağaç türlerinde kılcal damar çatlaklarının bulunması veya zamanla oluşması son derece normaldir. Bu çatlakların azlığı veya çokluğu ağacın doğru işlenmesi ve kalite sınıfına göre değişmektedir. Söz konusu çatlaklar yüzeysel kılcal damar çatlakları olduğu sürece statik açıdan problem oluşturmamaktadır. Seçeceğiniz ağaç türü ve sınıfları söz konusu çatlakların görsel durumunu etkileyecektir. 
·         Sektörde en çok kullanılan iki farklı ağaç türü olan, ithal Sibirya çamı ile ithal Ukrayna çamı arasındaki en önemli fark; Ukrayna çamının daha sert bir dokuya sahip oluşundan dolayı üzerinde kılcal damar çatlaklarının daha fazla olması veya zaman içerisinde daha fazla çatlak oluşması ihtimalinin daha yüksek olmasıdır.
·         Ahşap malzeme ile ilgili olarak tarafınıza hangi ağaç türünün verildiğini anlamanız için bir uzman desteği almanız veya güvenilir firmalar ile çalışmanızı tavsiye ederiz. Bu konuda maalesef bazı firmalar farklı isimde verdikleri tekliflerin sonunda maliyetleri düşürebilmek adına, kullanıcıların ağaç türlerini tanımamalarından faydalanarak; söyledikleri ağaç türlerini kullanmamaktadırlar.
·         Ağaç malzeme ile ilgili olarak fiyatı etkileyen bir diğer unsur ise kullanılacak ahşap malzeme ebatlarıdır. Kullanılan malzeme ebatlarındaki değişiklikler fiyat konusunda ciddi farklar oluşturabilmektedir. Ürün detay anlatımlarımızda kullanacağımız ebatlar müşterilerimize hem tekliflerimizde hem de sözleşmelerimizde bildirilmektedir.
·         Ağaç malzemenin dışında kullanılan yardımcı malzemelerin kalitesi ve markaları da önem arz etmektedir. Örneğin bazı firmalar çatı izolasyonunda membran kullanmamakta direk şıngıl uygulaması yapmaktadır. Bu durum ilerleyen dönemde izolasyon problemlerine yol açmaktadır. İzolasyon sorunları yaşamamak için kullanılan malzemelerin marka ve kalitelerine dikkat etmek gerekmektedir.
·         Ahşap malzemeler üzerinde kullanılacak olan boyalar da son derece önem arz etmektedir. Bizler su bazlı özel dış cephe ahşap boyalarını kullanmaktayız. Boya markası olarak sektörün en önde gelen firmaları ile çalışmaktayız. Teknik özellikleri üst seviyede bulunan ithal marka boyalar tercih etmekteyiz. Bu tip boyaların en önemli özelliği ahşabın nefes almasını engellemediğinden çürüme veya mantarlanma gibi sorunların ortaya çıkmasına mani olmalarıdır. Ayrıca UV koruyucu özelliklerinden dolayı uzun ömürlü olabilmektedir. Bu sayede bakım periyotları daha uzun olabilmektedir. Dış cephede kullanacağınız ürünlerin pinotex veya selülozik bazlı boylar olmadığından kesinlikle emin olmanız gerekmektedir. Bu tip boyların ömürleri kısa olduğu gibi ahşap malzemenin de ömrünü kısaltmaktadır.
·         Fiyat karşılaştırmalarınızı sağlıklı bir şekilde yapabilmeniz için tüm detaylar tarafımızca müşterilerimize sunulmaktadır. Farklı firmalardan alacağınız fiyatları, tarafınıza sunmuş olduğumuz fiyatlar ile kıyaslarken ürün detaylarını da gözden kaçırmayacağınızı umut etmekteyiz. Ya da farklı firmalardan alacağınız tekliflerinizdeki detayları tarafımızdan talep ettiğiniz takdirde sizlere en uygun koşullarda ve yanlış yönlendirmelerin açıklamalarını yaparak ve teknik açıdan olması gerekenlerden taviz vermeden sizler için yeniden çalışmalar yapabileceğimiz belirtmek isteriz.
·         Tarafımızdan sipariş vermemeniz durumunda dahi teknik olarak sormak istediğiniz her konuda sizlere cevap vermekten imtina edilmeyecektir. Bu konudaki misyonumuz kişilerin yanlış tercihlerden uzak durmalarını sağlamak ve ahşap malzeme konusunda gerekli bilinci oluşturmaktır.

BAHÇE MOBİLYALARINDA KULLANILAN BAZI MALZEMELERİN AÇIKLAMALARI

KULLANILAN MALZEMELERİN ANLAMLARI

 
Direk / Kolon: Yapıların ayakta durmasını sağlayan, özellikle taşıyıcılık görevinin büyük kısmını üstlenen materyallerdir. Farklı tasarımlarda, kullanım amacı ve yerine bağlı olarak farklı ebatlarda üretilebilmektedir. Kameriye, veranda, pergola, kış bahçesi ve ahşap ev gibi ürünlerde; yapıların tasarım ve büyüklüklerine bağlı olarak farklı ebatlarda lamine edilmiş ahşap direkleri kullanmayı birçok avantajından dolayı tercih etmekteyiz.
Aşık / Kiriş: Bağımsız olan ürünlerde direkleri birbirine bağlayan, yapılara bağlı olarak yapılan ürünlerde hem direkleri birbirine bağlayan hem de direkleri yapılara bağlayan materyallerdir. Ürünlerin büyüklüğü ve ağırlığına bağlı olarak, tasarım ve kullanım amacı göz önünde tutularak farklı ebatlarda üretilebilmektedir. Kameriye, veranda, pergola, kış bahçesi ve ahşap ev gibi ürünlerde; yapıların tasarım ve büyüklüklerine bağlı olarak farklı ebatlarda lamine edilmiş ahşap aşıkları kullanmayı birçok avantajından dolayı tercih etmekteyiz.
Mertek: Kameriye, veranda, pergola, kış bahçesi ve ahşap ev gibi ürünlerde; çatı iskeletini oluşturan materyallere verilen isimdir. Bağımsız ürünlerde aşıklardan çatı merkezine uzanmaktadır. Yapılara bağlı olan ürünlerde; binaya bağlanan aşıktan direkleri birbirine bağlayan aşıklara uzanarak çatı iskeletini oluşturmaktadırlar. Ürünlerin büyüklüğü ve ağırlığına bağlı olarak, tasarım ve kullanım amacı göz önünde tutularak farklı ebatlarda üretilebilmektedir.
Lambri: Çatı kaplama malzemesi olarak merteklerin üzerine çakılması suretiyle, hem estetik ve dekoratif çatı görüntüsü kazandıran hem de izolasyon alt yapısını oluşturan materyallere verilen isimdir. Ürünlerimizde aksi istenmediği taktirde geniş ve yargısız diye tabir edilen lambriler kullanmaktayız.
Güvercinlik: Kameriye, kış bahçesi ve veranda gibi ürünlerde çatıların üst kısımlarında bulunan havalandırma ve dekoratif görsellik amacıyla farklı tasarımlarda yapılan eklentilere verilen genel isimdir.
Payanda: Direkler ve aşıkları birbirine bağlayan, ürünlere görsel güzellik kazandırmak amacıyla farklı tasarımlarda yapılabilen, tasarım güzelliğinin yanı sıra statik açıdan sağlamlık ve sallantıları kesmek gibi görevleri bulunan materyallere verilen isimdir.
Seperatör: Direkler ve aşıkları birbirine bağlayan, direkler arasında boylu boyunca uzanan hasır ve çubuk gibi farklı modelleri bulunan, ürünlere görsel güzellik kazandırmak amacıyla farklı tasarımlarda yapılabilen, tasarım güzelliğinin yanı sıra statik açıdan sağlamlık ve sallantıları kesmek gibi görevleri bulunan materyallere verilen isimdir.
Şıngıl: Farklı renk ve tasarımlara sahip, çatılarda görsel güzellik oluşturmak ve izolasyon sağlamak maksadıyla kullanılan, kumlu bir yapıya sahip çatı kaplama malzemelerine verilen addır.
Membran: Çatılarda özellikle sıvı izolasyonunu sağlamak maksadıyla lambri üzerine veya tasarım özelliklerine göre OSB üzerine ısıtılmak suretiyle kaplanan zift hammaddesinden oluşan siyah renkli çatı izolasyon malzemesine verilen isimdir.
OSB: Piyasada belirli ebatlarda levhalar halinde bulunan, ahşap talaş ve yongalarında üretilmiş, özellikle çatılarda ısı izolasyon ve sıvı izolasyon alt yapısı olarak kullanılan yapı malzemelerine verilen isimdir.

AHŞAP TAKLAR- ARBORSLAR

TAK – ARBORS

 
En basit tanımıyla geçit, altından geçilen yapı manasına gelmektedirİlk ortaya çıkışı, özel günlerde bayramlardave festivallerde, geçit yapılacak caddelere geçici veya sürekli olarak kurularak, günün anlam ve önemine göre yazı, çiçek vb. ile süslenen kemer şeklinde olmuştur. Bazı taklar, savaş kazanılması gibi elde edilen büyük başarılar ve yaşanan önemli olaylar şerefine de yapılabilmekteydi. Bu türden taklar, çimento vb. gibi dayanıklı bir malzemeyle kalıcı olarak anıt biçiminde yapılmakta ve dilimize çardak olarak geçen çehartak Farsça ‘da dört kemer anlamına gelmektedir.
Tak ürünü; yapılardan bağımsız olarak tek başına yükselen, özellikle yürüyüş yolları üzerinde veya etrafı çit benzeri ürünler ile çevrili alanların girişlerinde kullanılan dekoratif, çatısında sıvı izolasyonu bulunmayan gölgelik oluşturmak maksadıyla yapılan farklı çatı şekillerine sahip yapıları temsil etmektedir. Farklı modeldeki takların çatı üstleri genellikle çeşitli bitkiler ile süslenmek suretiyle kullanılmaktadır.
 
Tak ürünlerimiz genellikle ithal çam ağaçlarından imal edilmektedir. İsteğe göre özel Afrika ağaçlarından da (sapelli, ıroco, vb.) yapılmaktadır. Fırınlanmış olarak nem oranının %12-16 arasında tercih ettiğimiz ithal çam ağacı isteğe göre kahverengi ve yeşil emprenye edilerek ağacın mantar ve böcek istilasına karşı uzun yıllar koruyucu görev görmesi sağlanır. Ayrıca en iyi ahşap dış cephe boyalarıyla da istenilen renkte boyanıp ahşabın UV ışınlarından ve olumsuz hava koşullarından uzun yıllar korunması sağlanır.
Tak ürünlerimiz istenilen ebatlarda özel proje ve tasarım çalışması yapılarak, müşterilerimizin beklenti ve isteklerine en uygun koşullarda sunulmaktadır.
Tak malzemelerimiz, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda tasarımlarına uygun olarak atölyede hazırlanır. Yerinde montajı yapıldıktan sonra son rötuş boyası yapılır.
Tak ürünlerimizin tasarım özellikleri; isteğe ya da projeye göre çok çeşitli olabilmektedir. Bu konuda sayısız tasarım söz konusu olabilmektedir. Farklı tasarımlar ile sarmaşık tarzı bitkilerin uygulanması ile gölgelik alanları oluşturulabilir ve daha güzel görsellik kazandırılabilir.
Tak ürünlerimiz ister evinizin ister villanızın isterseniz işyerinizin bahçesinde yürüyüş yollarında veya girişi vurgulamak istediğiniz alanlarda kurulumu yapılabilir. Tak ürünlerin zemin montajı ister beton üzerine isterseniz toprağa kazık çakma yöntemiyle yapılabilmektedir.
Tak ürünlerimizi tarafımızdan sunulan aksesuarlar ile kombine ederek de tercih edebilirsiniz.

AHŞAP ÇİTLER VE KORKULUKLAR

Ahşap Çit / Korkuluk

Ahşap çit ve korkuluk ürünleri; bahçe alanlarının sınırlandırılması, sınırlandırılması istenen alanların dekoratif görsellik kazandırılması ve güvenlikli alan oluşturulması maksadıyla tercih edilen, farklı modellerde ve farklı ağaç türlerinden üretilen malzemelerdir.
Çit ve korkuluk ürünlerimiz genellikle ithal çam ağaçlarından imal edilmektedir. İsteğe göre özel Afrika ağaçlarından da (sapelli, ıroko, vb.) yapılmaktadır. Fırınlanmış olarak nem oranının %12-16 arasında tercih ettiğimiz ithal çam ağacı isteğe göre kahverengi ve yeşil emprenye edilerek ağacın mantar ve böcek istilasına karşı uzun yıllar koruyucu görev görmesi sağlanır. Ayrıca en iyi ahşap dış cephe boyalarıyla da istenilen renkte boyanıp ahşabın UV ışınlarından ve olumsuz hava koşullarından uzun yıllar korunması sağlanır.
Çit ve korkuluk ürünlerimiz istenilen ebatlarda özel proje ve tasarım çalışması yapılarak, müşterilerimizin beklenti ve isteklerine en uygun koşullarda sunulmaktadır.
Çit ve korkuluk malzemelerimiz, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda tasarımlarına uygun olarak atölyede hazırlanır. Yerinde montajı yapıldıktan sonra son rötuş boyası yapılır.
Çit ve korkuluk modelleri konusunda, firmamızın sunmuş olduğu çit ve korkuluk modellerinden veya çeşitli ürünlerimizde uygulanmış olan modellerden tercih yapılabileceği gibi, müşterilerimiz tarafından tasarlanan veya farklı kaynaklar vasıtasıyla tarafımızdan talep edilecek ürünlerin de imalatı gerçekleştirilmektedir.
Çit ve korkuluk ürünleri, sert zemin üzerine montaj edilebileceği gibi, toprak zemin üzerine kazık çakma şeklinde de montaj edilebilmektedir.

KÖPRÜ, AHŞAP KÖPRÜ

AHŞAP KÖPRÜ

Dış mekânlarda ve bahçelerde; yapay göller, yapay su akıntıları, süs havuzları gibi yapıların üstlerinden geçişi sağlamak maksadıyla veya düz alanlarda görsel güzellikler kazandırmak maksadıyla ahşap malzemelerden yapmakta olduğumuz köprüler peyzaj alanlarında görsel zenginlik sağlamanın yanı sıra işlevsellik bakımından birbirine bağlanması istenen iki yaka arasında konforlu geçişi sağlayan yapılardır.
Çeşitli tasarım ve modellerimizle, ahşap köprü ihtiyaçlarınızda; istenilen ebatlarda beğenilerinize yönelik olarak hizmet vermekteyiz.
Köprü ürünlerimiz; genellikle ithal çam ağaçlarından imal edilmektedir. İsteğe göre özel Afrika ağaçlarından da (sapelli, ıroko, vb.) yapılmaktadır. Fırınlanmış olarak nem oranının %12-16 arasında tercih ettiğimiz ithal çam ağacı isteğe göre kahverengi ve yeşil emprenye edilerek ağacın mantar ve böcek istilasına karşı uzun yıllar koruyucu görev görmesi sağlanır. Ayrıca en iyi ahşap dış cephe boyalarıyla da istenilen renkte boyanıp ahşabın UV ışınlarından ve olumsuz hava koşullarından uzun yıllar korunması sağlanır.
Köprü ürünlerimiz alan ihtiyaçlarına göre istenen ağaç türleri ile proje ve tasarımlarına uygun olarak, müşterilerimizin beklenti ve isteklerine en uygun koşullarda sunulmaktadır.
Köprü malzemelerimiz, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda tasarımlarına uygun olarak atölyede hazırlanır. Yerinde montajı yapıldıktan sonra son rötuş boyası yapılır.
Köprü ürünlerimizi çeşitli modeldeki korkuluklar ile tercih edebilirsiniz. Söz konusu korkuluk modellerini tüm ürünlerimizde kullanılan veya tarafınızdan beğenilmiş olan farklı kaynaklardaki korkuluklardan tercih edebilirsiniz. Ahşap korkulukların yanı sıra dekoratif halatlar ile kombine edilmiş korkuluk modelleri de tercih edilebilmektedir.