Peyzaj Tasarımı: Üzerine Düşünülmesi Gereken 10 Önemli Şey

Bir konut bahçesi tasarlanırken, oldukça önemli olan ilk aşama planı kağıt üzerinde işlemektir. Bir master planın geliştirilmesi bir taraftan zaman içinde para tasarrufu sağlarken, diğer taraftan çoğu zaman başarılı bir bahçe tasarımı ile sonuçlanır. Bir master plan “tasarım süreci” boyunca geliştirilir: Çevre koşulları, tasarımcı istekleri, tasarımın elementleri ve prensipleri üzerinde düşünülerek adım-adım gelişen bir süreçtir. Konut bahçesi tasarımında amaç; bahçedeki doğal ve insan yapısı özellikleri organize ederek, estetik, işlevsel ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir peyzaj oluşturmaktır.

Tasarım Süreci

Tasarım süreci 5 adımdan oluşmaktadır;
1) alan envanteri ve analizi oluşturmak,
2) ihtiyaçların belirlenmesi,
3) alan kulanım planını (fonksiyonel diagram oluşturmak),
4) kavramsal tasarım planları geliştirmek,
5) Kesin (final) tasarım planı çizmektir. İlk üç adım, tasarım için estetik, işlevsell ve bitkisel ihtiyaçları sağlamaktır. Son 2 adım final, peyzaj planının oluşturulması için bu ihtiyaçların uygulamasına yöneliktir.

Süreç; toprak özellikleri, drenaj, iklim koşulları ve mevcut bitki örtüsünün envanteri ve analizi ile başlamaktadır. Bu hem bitki seçimi, yerleştirilmesi ve hem de aile aktivitelerinin ve fonksiyonlarının yerleştirilmesinde kritik bir adım olarak oldukça önemlidir. Çünkü aynı iklimsel koşullar bitkileri etkileyebileceği gibi ( sıcaklık, nem, yağış, rüzgar ve günışığı) tasarımcı ve kullanıcıyı da etkiler. Bir sonraki adım ihtiyaç ve isteklerin bir listesini yapmaktır. Bu tasarlanacak bahçenin ve peyzajın nasıl kullanılacağını belirlemede yardımcı olur. Alan ve kullanıcı analizleri, form için bir tema ve tasarım için bir fark yaratmada yardımcı olacaktır. Alan kullanım planı (Fonsiyon diagramı, işlev şeması) alanda aktivite alanlarının yerleştirilmesinde ve bu plandan bir kavramsal planın geliştirilmesinde kullanılmaktadır. En son adım bütün sert peyzajı içeren ve yerleşim için zorunlu bitkisel detaylarında bulunduğu bir final tasarımın yapılmasıdır.

Bütün tasarım süreci boyunca üzerinde düşünülmesi gereken 10 önemli şey şunlardır:

1. Bitki seçimi ve aktivite yerleri için alanın anlaşılması
2. Ne istendiği ve ihtiyaç duyulduğuna dair kullanıcının hatırlanması
3. Biçimi belirleme ve mekanları organize etmek için form ve/veya tema stili kullanma
4. Aktivite alanlarının belirlenmesi ve elemanlarla ilişkilendirilmesi için alan oluşturma ve bağlantılarını kurma
5. Hem kullanıcı hem de çevre için bitkilerin fonksiyonları üzerine düşünmek
6. Kitle ve katmanlama tekniklerini kullanarak bitkilerin yapılandırılması
7. Geçiş alanları ve odak noktaları gibi önemli noktaları vurgulamak
8. Materyaller, renkler ve yüzey dokularını içeren detaylara dikkat çekmek
9. Bitkilerin gelişimi ve bakımı için zamanı hesaba katmak
10. Sürdürülebilir tasarım uygulamalarının kullanımıyla kaynakların korunması

Alanın Anlaşılması

Alanın dikkatli bir envanteri ve analizi, alanın en iyi kullanımı ve bitki yetiştirmek için çevresel koşulların belirlenmesinde çok önemlidir. Bunlarla ilgili konular toprak tipi, topografya ve bölgesel iklimi içermektedir. Toprağın tipi, bitkiler için uygun alan besin maddeleri ve nemi belirlemektedir. Burada, varolan toprak içinde büyüyecek bitkilerin kullanılması her zaman en iyisidir. Yine de toprak değiştirilebilir, değiştirme sıklıkla çok pahalı ve çoğu zaman etkisizdir. Var olan bitki örtüsü toprak tipi hakkında ipucu vermektedir. Nerede bitkiler iyi yetişiyorsa toprak koşulları not edilmeli ve benzer yetiştirme koşullarına uygun bitkiler kullanılmalıdır. Bitkilerin iyi yetişmediği yerlere dikkat çekilmeli ve yeni bitki seçimi sırasında buralara uygun bitkiler seçilmelidir. Topografya ve drenaj not edilmeli ve öneri tasarımda bütün drenaj problemleri düzeltilmelidir. İyi bir tasarım, suyu evden uzaklaştıracak ve bahçe içinde ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirecektir.

İklime dair analizler sıcaklıkla başlar: Bitkiler bölgedeki ortama en sıcak ve daha önemlisi ortalama en soğuk sıcaklıkta hayatta kalmak zorundadır. USDA bitki yetiştirme bölgeleri haritasına başlangıç noktası olarak bölgeye uygun bitkiler seçilirken alan içindeki mikroklimatik alanlara alternatif seçimler yapılmalıdır. Güneş /gölge parterler, güneşe maruz kalma uzunluğu ve miktarına göre mikroklima alanları oluşturur (bu bazen mikrohabitat olarak adlandırılır)(şekil 1). Alan koşulları ve varolan bitki örtüsünün altlık plana kaydedilmesi alanda bulunan mikroklimatik alanların yerlerini ortaya çıkartacaktır. Bitkiler genellikle 4 mikroklimatik kategoriden (güneş, yarı gölge, gölge ve karanlık) bir veya ikisine uyumludur. Şunu hatırlamak önemlidir, güneş/gölge parterler mevsimlerle ve ağaçların büyümesi ile değişiklik göstermektedir.

peyzaj sekil1

Şu önemlidir ki, alan envanteri yapılırken bütün varolan şartlar temel paftaya doğru şekilde işlenmelidir (şekil 2). Güç hatları, kanalizasyon çukurları, yeraltı elemanları ve çatı üstünde duranlar gibi elemanlar bitki yerleşimini belirlemektedir. Evin yerleşimi ve bahçenin sınırlarını öğrenmek için imar planları kullanılabilir. Teraslar, araç yolları veya kaldırımlar gibi sert peyzaj elemanları ve diğer yapılar survey aşamasında ölçülendirilip not edilmelidir. Eğer parsel sınırları tam olarak bilinmiyorsa büyük bir hata yapmamak için bir kadastrocu veya haritacı görevlendirilebilir.

peyzaj sekil2

Kullanıcıyı Akılda Tutmak

Kullanıcılar tipik olarak müşteri, müşterinin ailesi, ailenin evcil hayvanları ve misafirlerdir ve hepsinin kendine göre gereksinimleri vardır. Burada üzerine düşünülmesi gereken 5 şey vardır: 1) Şuanda bahçenin nasıl kullanıldığı 2) bahçenin nasıl kullanılmasının istendiği 3) estetik olarak bahçenin nasıl görünmek istendiği 4) bahçenin bakımının nasıl yapılacağı elle mi yoksa el değmeden mi? 5) bütçenin ne kadar olduğudur.

Bahçenin şuanda nasıl kullanıldığını akılda tutmak çok önemlidir. Örneğin hangi giriş kim tarafından kullanılmakta, çocuklar nerede oynamakta, köpek sıklıkla nerede koşmakta gibi tespitler yapılabilir(şekil 3). Bahçenin şuanda nasıl kullanıldığı ve gelecekte nasıl kullanılması istendiğini düşünmek, eski alanları yeni mekanlara yeniden düzenlemeyi ve isteklerin belirlenmesini sağlayacaktır(şekil 4). Aile tarafından kullanılan araçları akılda tutmak önemlidir. Araç yolları ve park alanları mekan yoğunluğuna sahiptir. Bütçe materyalleri ilk kurulum ücretini ve devam eden bakım ücretini kapsamaktadır. Bitkilerin ve sert peyzaj öğelerinin bakımı için- bunun için istek ve kabiliyet konusunda gerçekçi olunmalıdır- ne kadar zaman ve para ayrılacağı belirlenmelidir.

Form ve/veya Tema Stili Kullanımı

Basitten karmaşığa birçok farklı peyzaj tasarım teması bulunmaktadır. Ancak, bitki ve materyal seçimi için bir yönlendirici seçmek yardımcı olacaktır. Bir temayı düşünmek bahçe için esin kaynağı olmaktadır. Birçok insan bahçecilik dergileri ve kitaplarına fikir için bakarak yardım almaktadır.

peyzaj sekil3

peyzaj sekil4

Bu iyi bir başlangıçtır, ancak dergi veya kitaplarda fotoğraflar mükemmel olduğu için seçilmektedir. Bunun farkında olarak esinlenmelidir. Fotoğraflara eleştirel bir gözle bakılmalı, istek seviyesine, bütçeye ve alana uyarlanabilen düşünceler bir araya getirilmelidir. Bir tema seçmeden önce alanın çevresindeki görünüşe bakmak önemlidir. Bu görünüşlere göre bahçe açılabilir, kapatılabilir ya da her ikisinden birazı yapılabilir. Diğer bir deyişle bahçeyi çevresinden izole ederek oluşturulacak mekanların evle ilişkilendirilmesi mi ya da açık mekanlara sahip çevresiyle ilişkili bir bahçe mi isteniyor bunun kararının verilmesi gerekmektedir. Bu, bir tema üzerine düşünülürken başlangıç noktasını vermektedir. Bahçe için uygun tema seçilirken mimari, mahallenin tipi, topografya ve bölge peyzajına dikkat edilmelidir. Bu, çevre ile uyumlu anlamında olan ”mekan ruhu”na ulaşmaya çalışmaktır.

Burada hem form temaları hem de stil temaları vardır. Her bahçe form temasına sahip olmaktadır. Ancak her bahçede stil temaları bulunmamaktadır. Gerçekte, materyaller, renk ve form gibi mimari detayların tekrarlanmasıyla yapının harmanlanması dışında birçok konut bahçesi belirli bir stile sahip değildir. Bütün bahçeler yine de aktiviteler için mekan oluştururken form teması kullanmaktadır. Bir form temasında bahçe içindeki mekanların organizasyonu ve biçimi ya evin şekli ya da ev ile parsel sınırı arasında kalan alanın şekli ya da ev sahibinin favori şekli olmaktadır. Form teması mekanların ve bunları birbirine bağlayan elemanların şeklini ve organizasyonunu belirlemektedir. Genel olarak temalar; çember, kare ve dikdörtgen gibi geometrik ve şekilsiz (organik sınırlara sahip) ya da eğrisel (s çizen çizgiler gibi) gibi doğal formları içermektedir(şekil 5). Form temaları bazen kombine edilmektedir. Geometrik şekiller, sert peyzajla bitkiler için naturalistik şekiller kullanılmaktadır. Örneğin; parterler sıklıkla eğrisel iken sert peyzaj elemanları dikdörtgen formdadır.

peyzaj sekil5

Stil temaları sıklıkla mimariyle ilişkilidir ve konut bahçesi tasarımını sıklıkla basitleştirirler. Çünkü materyal ve form bir bakıma önceden belirlenmiştir. Bugün kullanılan birçok stil teması, geleneksel bahçe tasarımının günümüzdeki versiyonudur. Mimari, genellikle bir temanın birincil kaynağıdır, ancak temalar bir zamanı, bir kültürü, bir yeri veya huzur ve sakinlik gibi bir duyguyu temsil edebilirler. Geleneksel stil temasının kullanılmasının avantajı, tarihsel olarak iyi çalışan ve zamanın testinden geçmiş formların ve elementlerin kurulmasıdır.

Çünkü mimari stiller tipik olarak formal ve informal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Peyzaj elemanları da buna göre formal ve informal olarak sınıflandırılır (şekil 6). Formal mimari ve bahçe stili içerisinde Fransız, İspanyol, İtalyan ve Ortadoğu stillerinin bulunduğu stillerin kullanımı için ilham kaynağı oluşturmaktadır. Daha az formal bahçeler ise oryantal, İngiliz ve Amerikan stili için ilham kaynağı oluşturmaktadır. Stil temaları içinde tropik, çöl, çimenlik, koru, bataklık ya da kıyısal bitkilendirmenin olabileceği bitkisel planların uygulanmasıyla oluşturulabilir. Temalar renk karışımları ya da belirli karakterdeki bitkilerin –çim kullanımı gibi- kompozisyon için tekrar etmesi gibi basit şekillerde uygulanmaktadır.

Mekanları Oluşturmak ve İlişkilendirmek

Bahçe; içerisinde birçok aktivitenin yapıldığı, evin uzantısıdır. Bir bahçe genel olarak üç alana bölünebilir: halka açık (ön bahçe), özel (arka bahçe) ve servis alanı (evin yan bölümü). Aktivite alanlarının yerleri; öncelikli olarak alanın yerine, ihtiyaç duyulan boyutlara, aktivite tipine ve diğer aktivitelere, yapılara istenen yakınlığa bağlı olarak oluşmaktadır. Mekanların çok az örneği kullanıcıyı ve misafiri eve taşıyan giriş bölümü, pişirme/yemek yeme/eğlenme alanı (teras veya veranda), oyun alanı, köpek koşu alanı, gizli bahçe/rahatlama alanı, sebze bahçesi veya hobi alanı ve çöp/kompost/çalışma alanı olarak sayılabilir.

peyzaj sekil6

Belki de başarılı bir bahçe tasarımı için çok önemli olan mekânsal kavram bahçe içinde dış mekan odalarının oluşturulmasıyla yakalanabilir. Bu mekanlar bitki parterleri, çimle kaplı alanlar, ağaçlar, çiçeklikler, bahçe duvarları, geçitler, zemin kot değişimleri ve sert zemin kullanımıyla birbirinden ayrılmaktadır(şekil 7). Bu elemanlar mekanın kapanması veya belirlenmesinde kullanılır ve onlara oda hissi verir. Psikolojik konfor için, insan ölçeğinde mekan oluşturmak önemlidir. Çünkü birçok insan açık ve korunmasız mekanlar yerine korunaklı ve rahat hissettikleri mekanları tercih etmektedir. Evin dış duvarı genellikle bir dış mekan odasının ilk duvarı ya da başlangıç noktası olarak hizmet eder. Uyumsuz kullanımlar ayrılmalıdır ve pişirme ve yeme gibi ilişkili aktiviteler bahçeyi daha etkili ve eğlenceli yapmak için beraber düşünülmelidir. Mekan oluşturmak için sert peyzajın kullanımında, evden bahçeye sürekliliği sağlamak için evde kullanılan materyallerle aynı materyaller bahçede de kullanılmalıdır.

peyzaj skeil7

Peyzajda yaya sirkülasyonu, bahçe boyunca insanları dolaştırmalı ve organizasyonel yapıyı sağlamalıdır. Dış mekan odalarında tipik olarak patikalar, merdivenler ve yürüyüş yollarıyla ya da keşfetmeyi teşvik eden kapı ve pergolalarla ve bütün bahçeyi kullandıran elemanlarla mekanlar arası etkileşim sağlanır (şekil 8). Bu mekanlar, mekanlar buyunca ya da yanında “S” çizerek kıvrılan su kanalları (kuru veya su ile dolu) ya da terastan başlayıp çimenlik boyunca dolaşıp bitki parterleri yanında sonlanan bahçe duvarı gibi görsel unsurların kullanılmasıyla ilişkilendirilebilir.

peyzaj sekil8

Benzer sert peyzaj elemanlarının ve tekrar eden bitkilerin kullanımıyla bahçe boyunca gözün hareket etmesi sağlanır. Yol boyunca önemli noktalar, dikkat çeken bitkiler veya elemanlarla vurgulanır ve belirli bir noktaya hareket teşvik edilir. Patika boyunca hareket bireyi bir alandan diğerine sürükleyecek ve kullanıcının çeşitli deneyimleri duyumsamasını sağlayacaktır. Bir informal bahçe içerisindeki patikaların eğrileri ve kıvrımları, arkasında ne varsa onu bir bakıma saklayacaktır. Bu peyzajların araştırılmasını ve keşfedilmesini sağlayacak mistik duyguyu sağlar.

Bitkilerin Fonksiyonu Üzerine Düşünmek

Tasarım perspektifinden bakıldığında, bitki materyallerinin peyzaj içinde üç ana fonksiyonu vardır: Estetik, yapısal ve faydacı. Estetik olarak bitkiler görsel olarak güzel bir çevre oluştururlar ve yapısal olarak bitkiler mekanları organize eder ve belirtirler. Bitki faydalıdır çünkü ışığı, sıcaklığı ve nemi ayarlayarak kullanıcının konforu için güzel bir çevreye dönüştürebilir. Bitkiler ayrıca sesin ve kokunun kontrolü ve ev sahibi ve yaban yaşamına yiyecek sağlamada kullanılabilir.

Psikolojik konfor için bitkiler, mahremiyet ve güvenlik için fiziksel veya psikolojik bariyerler olarak kullanılabilir. Fiziksel bariyerler ki bunlar çit duvarları ve bitki çiti gibi türleri bulunur, hem görüşü hem de erişimi engellerler. Psikolojik bariyerler ise ki bunlar tipik olarak alçak boydaki bitkilerden oluşur erişimi engelleseler de görsel kontağı engelleyemezler (şekil 9). Bitkilerin diğer fonksiyonları, havayı temizleme, erozyon kontrolü ve toprak kaybı, toprağa nem kazandırma ve organik maddelerin toprağa kazandırılmasını içerir.

peyzaj sekil9

Bu yüzden kullanılacak olan bitkilerin tipi (ağaç, çalı veya yerörtücü gibi) planlamanın erken safhalarında seçilmelidir. Bitki tipleri fonsiyonel kapasitesine göre seçilmeli ve böylece gelecek amaçları ve yeterli alan aynı zamanda düşünülmelidir.

Yapısal ve faydası için ağaçlar ve geniş çalılar peyzaj içerisindeki en önemli bitkilerdir. Bunlar çoğunlukla mikroklimatik katkıda bulunmakta (şekil 10), mekan organizasyonu ve güvenlikle alakalı olmaktadır. Boyutu, formu ve dokusu; daha güzel bir mikroklimanın sağlanması için bitkinin nasıl kullanılacağını belirleyen ve daha işlevsel, organize, enerji tasarrufu sağlayan bir bahçenin oluşturulmasını sağlayacak üç baskın karakterdir.

peyzaj sekil10

Bitkilerin Yapılandırılması

Bitkiler tıpkı yapının duvarlarının aynı yolla yaptığı gibi bahçede yapısallık sağlarlar. Çalılar mekan içerisinde duvar gibi davranırlar ve ağaçların dalları baş üstünde gölgelik çatı formundadır ve baş üstü düzlemde, dikey düzlemde ve yer düzleminde, kapalı alan yaratmak üzere dikkate alınmaktadır. Bir kere bitki parterinin şekli oluşturulduğunda, görsel birlik ve istenen derecede kapalılık sağlamak için bitkiler kümelenir (gruplanır) ve katmanlaştırılırlar. Bir bitki kümesinin boyutu, bahçenin toplam boyutuna, bireysel bitkilerin küme içindeki boyutuna ve bitki materyalinden beklenen etki veya vurguya bağlı olmaktadır. Bitki kümelerinin örtüşmesi ile hem yatay (şekil 11) hem de dikey (şekil 12) olarak birbiriyle ilişki halinde bitkiler katmanlaşmıştır. Her bitki kümesi birbirlerinin önünde arkasında veya yanında kümelenmiştir.

peyzaj sekil 11-12

Küme içinde tekrar eden bitkiler ve benzer bitkilerle tekrar eden bitki kümesi bahçeyi birbirine bağlamaktadır.

Bireysel bitki karakteristikleri, bitkilerin katmanlanmasında ve kümelenmesinde başarıya ulaşmak için ayrı ayrı düşünülmelidir. Her bitki, komşusu olan bitkiyle ya uyumlu olmalı ya da zıtlık oluşturmalıdır.

Bütün bitki kompozisyonları, ağaç ve geniş çalılar gibi çoğunlukla herdem yeşil arka planda duran geniş ana yapısal bitkilerle başlamaktadır. Bu bitkiler, mekanı ayırmak veya çerçevelemekte, mekanın büyüklüğünü kontrol etmekte ve ikinci katmana orta düzleme uygun kümelemeleri ve uygun karakteristiklerin seçiminde başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bitkilerin son katmanı orta düzlem bitkileridir ki bu kısa boylu gelişim gösteren odak noktası oluşturan bitkilerdir.

Önemli Noktaları Vurgulamak

Bahçe içindeki önemli noktalar, özgün bitkiler, farklı yapılar ya da bahçe süslerinin kullanılması ile vurgulanır. Eşiklerin veya mekanlara girişlerin belirtilmesine kapılarla, pergolalarla ve merdivenlerle ya da özgün ve renkli bitkilerin kullanılmasıyla erişilebilinir. Bahçenin formu veya stil teması, önemli noktaların belirlenmesi ve nasıl vurgulanması gerektiğine sıklıkla yardımcı olmaktadır. Bazı stiller, stilin özgün niteliğine vurgu yapan, heykelimsi bir kullanım veya su yapısı gibi ayırt edici bir imzaya sahiptir. Bahçede bulunan diğer önemli mekanlar bir peyzaj alanını organize etmek için kullanılan görsel odak noktalarıdır. Görsel odağın tipi sıklıkla bakış perspektifine bağlıdır. Farklı perspektifler veya bakış noktaları, birçok farklı odak noktasına gereksinim duyan, peyzaj içinde farklı kompozisyonları açığa çıkartacaktır. Dokunun, biçimin, boyutun ve rengin kontrastı gözü kendine çekecektir.

Detaylara Dikkat Etmek

Peyzaj içinde detaylar, bitkilerin görsel kalitesi, sert peyzaj ve bahçe süslerinden türetilmektedir. Koku, ses, dokunma gibi duyusal nitelikler peyzaja detay eklemektedir. Formun, rengin, dokunun ve ölçünün çeşitli kombinasyonları estetik nitelikleri oluşturmaktadır. Bitkiler ne kadar benzer yada farklı olmalarına göre birbiriyle uyumlu yada kontrast olurlar ve yuvarlak, kolon, sarkıcı ve yayılıcı gibi farklı formlarda bulunurlar (şekil 13). Form bir bitkinin en önemli niteliğidir ve bundan dolayı en önemli karakteristiğidir.

peyzaj sekil 13

Formdan sonra doku bir bitkinin en önemli özelliğidir, kaba, orta ve ince dokular, peyzajda kontrast ve önem için kullanılabilir. Form ve dokunun her ikisi de bahçede yılın birçok döneminde renkle başarılı olmaktadır. Yine de bazı mevsimler boyunca, renk bahçenin en önemli karakteri olmaktadır. Renkli görünüş bütün yıl boyunca sürmeli, yaprak, gövde ve meyve gibi çeşitli sayıda bitki parçasında renk bulunan bitkiler kullanılmalıdır.

Çeşitli sayıda renk şemaları, renk teorisine dayanarak bahçede uyum veya kontrast oluşturacak şekilde kullanılmalıdır. Tipik olarak bir renk, iki kontrast renkle veya çeşitli benzer renklerle bahçe boyunca tekrar etmelidir. Renk ve dokunun her ikisi de mesafeyi etkilemektedir ve mekanın algılanan boyutunu değiştirmektedir. Sıcak renkler ve/veya kaba doku mekanı daha küçük algılatırken soğuk renkler ve ince doku mekanın daha geniş algılanmasını sağlar. Bireysel bitkilerin karakteristiği, kompozisyondaki denge, uyum ve vurguyu değiştirmektedir. Koyu renkler ve kaba doku bir bitkiyi olduğundan daha ağır ve geniş gösterirken, aynısıyla veya daha parlak ya da açık renklerin ince veya orta dokuyla dengelenmesi gerekmektedir. Benzer renklerdeki ve dokudaki bitki kütleleri uyumu sağlarken, kontrast bitkiler önemli noktalara odaklanmayı sağlar.

Bir bahçenin tamamıyla takdir edilmesi ve deneyimlenmesi için bütün hislere yönelik tasarım yapılmalıdır. Bitkilerin güzel kokuları ağaçlardan gelen rüzgar sesi, suyun sesi ve dokusu, heykellerin rengi ve dokusu, çömlek ve bahçe mobilyalarının hepsi bahçenin deneyimlenmesine katılmaktadır. Gözden kaçan bir detay ise ışığın bitkinin estetiği üzerindeki etkisidir. Işığın bir bitki üzerinde parlaması görünüşünü değiştirmektedir. Bütün bahçe fonksiyon ve görünüş olarak gün boyunca değişmektedir, aynı şekilde yıl boyunca değişmektedir, sabahtan geceye, mevsimden mevsime ışık ve sıcaklıkta değişmektedir.

Zamanı Hesaba Katmak

Bitki seçiminde, bitkinin gelişme oranına, olgun dönemindeki boyutuna ve ihtiyaç duyduğu bakıma dikkat edilmelidir. Hızlı gelişen bitkiler, boyutlarına, tasarım amaçlarına ve tahmini bakım düzeyine göre tercih edilebilir veya edilmezler. Bitkinin gelişim sonucunda olgun boyutunu bilmek önemlidir, böylece uygun yere dikilebilirler ve gelişim boyunca ihtiyaç duyacakları boşluk sağlanabilir. Bitkiye gelişimi için yeterli alan bırakmama bir meydan okumadır çünkü genel olgun boyutu optimal yetişme koşullarına göre belirlenmiştir ve alanın çevresel koşulları bitkinin daha küçük veya daha büyük olmasına neden olabilir. Eğer bitkiler çok sık yerleştirilir ise (bütün peyzajın tümden yetişmesi akılda canlandırılarak) olması gerekenden daha çok gelişmiş bitkiler bakım sorunu olarak ortaya çıkar. Yeterli alanın sağlanmasıyla, bitki olgunluk evresine eriştiğinde komşu bitkilere az olarak değmekte ve böylece kütle halinde gelişen bitki grupları ortaya çıkmaktadır(şekil 14). Şu önemlidir ki bitki yerleştirilirken büyüdüğünde yapıya değmeyecek şekilde yerleştirilmelidir ve böylece evin bakımı ve hava sirkülasyonu sağlanmış olacaktır. Diğer sık yapılan hata ise elektrik tesisatı veya sayaçlara yakın bitki yerleştirilmesidir.

peyzaj sekil 14

Kaynakların Korunması

Toprağın iyi bir koruyucusu olmak için; bitkilerin, suyun ve yapı materyallerinin akıllı kullanımı gerekmektedir. En büyük etki için kaynak duyarlı bitkilerin kullanımı, suyun yönetimi ve çevreye duyarlı yapı materyallerinin kullanılması gerekmektedir. Bir bitki materyalini kaldırmadan önce, varolan ekolojik değeri nasıl arttırılabilir onu düşünmek gerekmektedir. Neye sahip olunduğu ve neyin korunması gerektiğine karar verilmesi gerekmektedir. Bazı bitki materyalleri yanlış yerde konumlanmıştır ve daha iyi yetişecekleri alana transplantasyon yapılabilir. Yeni bitki seçimlerinde kaynak duyarlı bitkiler seçilebilir.

Tasarım süreci yağmur suyu yakalama sisteminin geliştirilme sürecidir. Suyun uygunluğu gelecekte sorun çıkarmayacak şekilde olmalıdır. Bundan dolayı suyun rolü net olarak belirlenmelidir: neresi sulamaya ihtiyaç duyuyor, bu nasıl yönetilecek ve bu nasıl kullanılacak sorularının cevabı verilmelidir. En açık kaynak yağmur suyudur ve hasat sisteminin kullanılmasıyla yakalanır, taşınır ve saklanır. Eğer erken dönemde tasarlanırsa su toplama sistemi estetik olarak da tasarlanabilinir. Bu en erken dönemde yerleştirilmesi gereken bir sistemdir çünkü yüzey topografyasının değiştirilmesi ve borular döşenmesini gerektirir.

Kaynakların korunması çevre dostu sert peyzaj materyallerinin kullanımını ve toksin olmayan koruyucuların, astarların, boyaların ve temizleyicilerin kullanılmasını içermektedir. Yeniden kullanılabilir konstrüksiyon materyalleri yeni materyal kullanılmadığı ve eski materyalleri atık haline getirmediği için çevreye etkiyi azaltacaktır. Eski teras, havuz, pergola veya yapıların yıkımından önce buradaki malzemelerin ne kadarının yeniden kullanılabileceği üzerine düşünmek gerekir. Bu hem doğaya etkiyi azaltacağı gibi bütçeyi de rahatlatacaktır. Eğer bahçede herhangi bir yıkım yapılmayacaksa, çevrede artık bulunan materyaller gözden geçirilebilir.

kaynak: Gail Hansen de Chapman, çeviren: Ekin OKTAY