LAMİNASYON SİSTEMİNİN FAYDALI VE SAKINCALI YÖNLERİ

Faydaları:

 1. Masif ağaç malzemelerden üretilecek yapı malzemelerinin boyutları sınırlıdır. Oysa laminasyon sistemi ile daha büyük boyutlu ürünler elde etmek mümkündür.
 2. Gerek mimaride gerekse iç dekorasyonda istenilen sitilde ve sınırsız formlarda çalışma imkânı sağlanmaktadır.
 3. Yapısal elemanların tasarımında, yüke bağlı olarak kesit alanında farklılık yapmak mümkündür. Örneğin kavisli elemanlarda yükün geldiği yerde (kritik kesitte) daha büyük boyut uygulanabilmektedir.
 4. En ve boy birleştirme yöntemlerini uygulanması ile çok küçük boyutlardaki (minimum 20 cm ) ağaç malzemenin kullanımına imkân sağladığından, zayiat oranı azalmaktadır. Ayrıca masif ağaç malzeme bünyesindeki kusurlarından (budak, çatlak, kurt yeniği, lif kıvrıklığı, çürüklük, reaksiyon odunu, sulama, vb.) arındırılarak değerlendirilir.
 5. Aynı ahşap lamine eleman üzerinde çeşitli katlarda farklı kalınlık ve renkte ağaç malzemenin kullanımını imkân sağladığından daha fazla estetik oluşu temin dilebilir.
 6. Tabakalı ağaç malzeme aynı cins masif ağaç malzemeye göre daha az çalışmaktadır    ( şişme-daralma ). Buna neden olarak laminasyonda ağaç malzemenin katları arasında kullanılan tutkalın su itici özelliği gösterilebilir. Bunun sonucu tabakalı ağaç malzeme, aynı cins masif ağaç malzemeye nazaran boyutsal bakımdan daha stabildir.
 7. Geniş ve tek açıklıklı yapılarda kubbe, piramit, tonoz vb. geometrik strüktür oluşturulmasını imkan sağlamaktadır.
 8. Kolon, kiriş, kemer, makas ve aşık gibi parçalar üretilebilmekte; birleşmeleri için gerekli tüm detaylar ve metal aksesuarlar fabrikada tamamlanabilmektedir.

Sakıncaları:

 1. Ahşabın tutkallanmaya hazırlanması ve tutkallanması, son ürün üzerinde ek bir işçilik maliyeti getirmektedir. Fakat aynı boyutlardaki yekpare bir ağaç malzemeye göre kabul edilebilir bir durumdur.
 2. Tabakalı ağaç malzemenin direnci, en-boy birleştirmede ve yapıştırmada kullanılan tutkalın kalitesine de bağlıdır. Yüksek dayanıklı tutkalların fiyatlarının fazla olması ek bir maliyet getirmektedir.
 3. Tabakalı ağaç malzeme üretmek için, fabrika binasının özel planda yapılması, özel ekipmanlar gerektirmesi ve kalifiye işçiye olan ihtiyacın fazla olması da dezavantaj olmaktadır.
 4. Yüksek kaliteli tabakalı ağaç malzemelerin üretilmesi imalatın bütün aşamalarında yapılan işlemlerin özenle ve dikkatli bir şekilde yapılması ile mümkün olmaktadır.
 5.  Büyük boyutlu kavisli taşıyıcı elemanların nakliyesi sırasında büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır.
 6. Lamine edilecek ağaç malzemenin belirli sonuç rutubete kadar kurutulması gerektiğinde kurutma tesisi ve ek işçilik maliyeti gerektirmektedir.