Emprenye ile ahşap koruma

Emprenye yapılan ahşapların çok uzun seneler bozulmadan hizmet ettiğinin en büyük referansı da zaten bu ahşaplardır. Bu ahşaplar çok yaygın olarak emprenye edilmesine rağmen kereste sektörü emprenye konusuna hep uzak kalmıştır.

İnsanların da bu konuda yeterli bilgiye sahip olmamasından dolayı çok fazla talep doğmadığından sektör bir kısır döngü içinde yıllardır yerinde saymıştır. Bu durumda firmamız kendisine misyon olarak ilk önce emprenyenin ne olduğu, gerekliliği, faydasını anlatmayı, emprenye teknikleri ve emprenye maddeleri konusunda bilgi vermeyi seçmiştir.

Çünkü bu konuda ne kadar bilinçli bir toplum yaratılırsa kalitenin o kadar artması söz konusu olacaktır. Emprenye, ahşabın mantarlaşmadan, küflenmesi, çürümesi ve ahşap kurtlarından korunması için çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan işlemdir. Özellikle dış mekanda kullanılan ahşabın kesinlikle korunması gereklidir.

Çünkü ahşap hem hava şartlarından, hem de toprakla oluşan temasından dolayı çok kısa sürede kullanılmaz hale gelmektedir. Dolayısıyla emprenye yapılan bir ahşap çok uzun seneler dayandığından uzun vadede emprenye işleminin maliyeti çok düşük olmaktadır.

Emprenye teknikleri, daldırma, düşük vakum-düşük basınç ve vakum-basınç sistemi olmak üzere 3 çeşittir.

Daldırma emprenye işlemi 

İhtiyaca cevap verecek ebatta uygun malzemeden bir tank hazırlanır. Tankın içi emprenye maddesi ile doldurulup ahşap içine sokulur. Kullanılan emprenye maddesinin özelliğine göre belirli bir süre bekletilir. Bu işlemin sonunda ahşaba 1-2 mm civarında emprenye maddesi nüfuz etmektedir. Daldırma emprenye işlemi genelde çatı kerestesi, ahşap karkaslı yapılan evlerde kullanılan ahşaplar için uygundur.

Daldırma emprenye yapılan ahşabın dış mekanda kullanılması ve toprakla temas etmesi halinde yapılan emprenye işlemi çok sağlıklı olmaz. Ahşabınız kısa sürede ahşap zararlılarına karşı korumasız kalır.

Düşük vakum -düşük basınç  Emprenye sisemi

Kapalı kazanda yapılan bu emprenyede vakum yapılarak ahşabın içindeki hava alınır. Bu işlemi takiben kazanın içi emprenye maddesi ile doldurulur. Çok kısa bir basınç işlemi uygulanır ve son olarak tekrar vakum işlemi yapılır. Bu şekilde emprenye maddesi ahşaba yine 1-2 mm civarında nüfuz etmektedir.

Dolayısıyla daldırma sistemi ile arasında çok fazla bir fark bulunmamaktadır. Bu sistemle emprenye yapılan ahşabın da dış mekanda ve toprakla temas etmesi durumunda yine kısa süre içinde kullanılmaz hale gelir. Daldırma sistemi ve düşük vakum düşük basınç (vak-vak) sisteminde emprenye yapılan ahşap daha sonra kesinlikle bir koruyucu boya ile boyanmalıdır. Bu ahşabın korunması için ek bir maliyet anlamına gelmektedir.

Vakum basınç emprenye sistemi 

Emprenye sistemleri içerisinde en geçerli olanıdır. Bu sistemde vakum yapılarak ahşabın içindeki hava alınır. Emprenye silindiri tamamen emprenye maddesi ile doldurularak 12 atü basınç uygulanarak ahşaba emprenye maddesi fikse edilir. Bu sistemde emprenye yapılan ahşaba tekrar bir koruma işlemi uygulanmasına gerek yoktur.

Bu şekilde emprenye yapılan ahşap istenirse boyanabilir. Emprenye maddesi vakum basınç yöntemine göre emprenye edilen ahşabın emprenye edilebilirlik durumuna göre her noktasına (ortasına kadar) rahatlıkla işlemektedir. Emprenyeden önce ahşabın neminin %20’den az olması tavsiye edilmektedir.

Çünkü ilacın işlemesi ahşabın nemi ile ters orantılıdır. Emprenye yapılan ahşap kullanılmadan önce gerekli rutubet seviyesine kadar kurutulmalıdır.

Emprenyeden sonra kurutulmayan ahşapta çatlama ve dönme oranı çok yüksektir. Bu nedenle son kullanımdan önce ahşap tekrar kullanılacağı yerdeki ihtiyaç oranına kadar kurutulmalıdır.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply